EEZ-beleidsplangepresenteerd

Minister Whiteman sprak de aanwezigen toe, onder andere over de toekenning van de vier Ramsar-gebieden op Curaao.

Minister Whiteman sprak de aanwezigen toe, onder andere over de toekenning van de vier Ramsar-gebieden op Curaao.

WILLEMSTAD — GMN-minister Ben Whiteman (PS) heeft onlangs een bijeenkomst bijgewoond, die betrekking had op het beleidsplan van de Exclusieve Economische Zones (EEZ) met betrekking tot het beheer van de aanwezige biodiversiteit en de natuurlijke bronnen in de zee. De eilanden binnen het gebied van de Nederlandse Antillen maken deel uit van deze zones.

De minister kreeg tevens uit handen van Paul Hoetjes van het ministerie van Economische Zaken in Nederland een certificaat uitgereikt van het Ramsar-secretariaat.

“Het is belangrijk dat alle partners in het Nederlands Koninkrijk de EEZ op verantwoordelijke wijze managen.
Het is de bedoeling dat Curaçao spoedig een overeenkomst zal tekenen die uit deze besprekingen voortvloeit”

, aldus de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.
Bij deze bespreking was ook GMN-medewerker en coördinator koraalduivelbestrijding Faisel Dilrosun nauw betrokken.

Het GMN-departement van de voormalige Nederlandse Antillen en de voormalige dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) van het Eilandgebied werden na de staatkundige veranderingen geïntegreerd in het nieuwe ministerie van GMN.
Het ministerie heeft actief deelgenomen aan ontwerp/opmaak van het huidige EEZ-beleidsplan.

“Na 10-10-‘10 zijn er al verschillende doelstellingen gerealiseerd, zoals de status van ‘Particularly Sensitive Sea Area’ (bijzonder gevoelig zeegebied) voor de Saba Bank”

, aldus de minister.

Het behalen van onder andere de volgende doelstellingen staat in dit beleidsplan centraal:

“Inzicht krijgen in de migratieroutes van bepaalde dieren, het zoeken naar nieuwe diersoorten in combinatie met nieuwe technieken voor de visserij, en beter inzicht krijgen in de ontwikkeling van koralen en de bescherming van diersoorten die internationaal zijn beschermd door onder andere de ‘Convention Migratory Species’, ‘Inter American Sea Turtle Convention’ en ‘CITES’ (dat betrekking heeft op de handel in beschermde diersoorten).”

Tevens is de toekenning van de vier Ramsar-gebieden op Curaçao, de vier onderwatergebieden/draslanden van internationale waarde, besproken.
De gebieden lopen van:

  • Malpais tot St. Michiel,
  • van Jan Kok tot Rif St. Marie en van
  • Shete Boka Park tot Ascension en
  • daarnaast is er een gebied bij Muizenberg.

Naast het behoud van de lokale biodiversiteit binnen de gebieden vertegenwoordigt een lokaal Ramsar-gebied een hoge intrinsieke waarde voor wat betreft de internationale naamsbekendheid van Curaçao, die vergelijkbaar is met de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

“Er zal spoedig een voorlichtingscampagne worden gelanceerd voor de gemeenschap, om meer uitleg te geven over dit interessante onderwerp”

, aldus de minister.

Paul Hoetjes van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken overhandigt het certificaat van het Ramsar-secretariaat.

Paul Hoetjes van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken overhandigt het certificaat van het Ramsar-secretariaat.

Gedurende zijn toespraak heeft de minister onder andere gewezen op het belang van bescherming van ‘onze economische maritieme zone’ tegen bijvoorbeeld vissers uit andere landen.
De deelnemende entiteiten waren:

  • Hayo Haanstra en
  • Paul Hoetjes van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Nederland,
  • vertegenwoordigers van de BES-eilanden,
  • Lou Halley uit St. Maarten als observator en vertegenwoordiger van de ‘Dutch Caribbean Nature Alliance’ (DCNA),
  • de Kustwacht en het
  • Regional Marine Pollution Emergency, Information and Training Center (RAC/REMPEITC).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *