Elke 3 maanden verslag HNO

HNO CWillemstad – In een motie is de regering afgelopen week, met 14 stemmen voor en 3 tegen, verplicht gesteld elke drie maanden te rapporteren in de centrale commissievergadering van de Staten over de voortgang van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO) en de afspraken die gemaakt zijn in het Memorandum of Understanding (MoU).

Advertentie

Daarbij is vooropgesteld dat het nieuwe ziekenhuis belangrijk is om de kosten in de gezondheidszorg te verlagen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Verder is aangegeven dat ook de bevolking op de hoogte gehouden moet worden van de ontwikkelingen.
Gesproken over de kosten die met de bouw van het nieuwe ziekenhuis te maken hebben, is door de minister van Gezondheid, Ben Whiteman (PS), informatie gegeven tijdens de Statenvergadering.
Zo is besloten dat het ziekenhuis in de toekomst zal gaan werken volgens het systeem van budgetfinanciering.
Dit houdt in dat er niet betaald wordt voor elke dienstverlening, maar dat het ziekenhuis een vast budget krijgt waarmee het moet zien rond te komen.

,,Hiermee wordt inefficiëntie voorkomen. Van het budget kan alleen afgeweken worden in geval van een calamiteit of epidemie”, aldus Whiteman.

Ten aanzien van de tarieven verwees hij naar de businesscase van Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Usona) waarin vastgesteld wordt dat de kosten jaarlijks met drie procent stijgen.
Whiteman denkt dat de operationele kosten wel lager kunnen en dat met budgetfinanciering ook volumeafspraken gemaakt kunnen worden.
Op dit moment wordt verder gewerkt aan een onafhankelijke ‘regulatory board’, de zogenoemde zorgautoriteit.
Maar, zo stelt Whiteman:

,,Er zijn ook raakvlakken met de mededingingsautoriteit bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en daar willen we wel mee samenwerken.
Ook binnen de inspanningen om te komen tot een Algemene Ziektekostenvoorziening (azv) komt dit punt terug.”

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *