AD | Emsley Tromp niet in beroep

trompWillemstad – Advocaat: Cliënt wil duidelijkheid verschaffen

,,Hoewel Tromp van mening is dat de vrijheid van meningsuiting niet zover kan gaan dat zonder gefundeerd bewijs ongestraft beschuldigingen van corruptie en dergelijke tegen hem kunnen worden geuit.

Advertentie

 

En dat hij als beschuldigde tegenbewijs moet leveren om rectificatie te kunnen verkrijgen, neemt hij evenwel de mening van de rechter ter harte en wil hij aantonen dat geen sprake is geweest van aanwenden van fondsen van de Centrale Bank voor de Si-campagne, noch van corruptief handelen.”

 

Dat stelt de advocaat van Emsley Tromp, Luigi Virginia van HBN Law, in een officiële reactie op het feit dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van 20 januari 2014 in kort geding dat hij in verband met een rectificatie-eis tegen stichting Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) aanspande.

Tromp, die de zaak had aangespannen als burger en niet als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), beraadt zich nog op de wijze waarop hij duidelijkheid zal verschaffen, buiten de juridische weg om.

Want, zo wordt nader door Virginia uitgelegd, Tromp heeft één doel voor ogen en dat is duidelijkheid verschaffen over de aantijging als zou de CBCS de Si-campagne gefinancierd hebben en de beschuldigingen rond zijn pensioen alsmede de financieringswijze van zaken bij Renaissance.

De rechter verwees in verband met de bestreden KFO-aantijgingen van ‘corruptief’ handelen door Tromp in het vonnis naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en oordeelde dat in de context van een verhit publiek debat over zaken van algemeen belang ‘a degree of exaggeration should be tolerated’ en dat de uitingsvrijheid zich ook strekt tot uitingen ‘that offend, shock or disturb’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *