Én geld voor projecten én voor HNO

HNO BWillemstad – De gelden die eerder bestemd waren voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), maar later verschoven werden voor sociale projecten en een economische injectie, blijven gehandhaafd.

Advertentie

Daarnaast is het de regering gelukt in de suppletoire begroting 2014 geld beschikbaar te stellen voor het nieuwe ziekenhuis.
Dat heeft premier Ivar Asjes (PS) gisteren in de Statenvergadering naar voren gebracht.
Hij beantwoordde, samen met Gezondheidsminister Ben Whiteman (PS), vragen die eerder gesteld waren over het Memorandum of Understanding (MoU) dat getekend is met Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Usona).

,,Niemand hoeft bezorgd te zijn over de gelden die eerder gereserveerd waren op de begroting voor het nieuwe ziekenhuis, maar daarna bestemd werden voor sociale projecten.
We praten over én, én: de sociale projecten en de economische injectie komen er en in de eerdaags in te dienen suppletoire begroting is het ook gelukt geld te reserveren voor het nieuwe ziekenhuis”

, zo stelde Asjes gerust.
Whiteman beantwoordde de kritische vragen over waarom na zoveel omwegen uiteindelijk toch met Usona en Ballast Nedam in zee is gegaan.
Hij stelde dat de regering zich aan haar belofte houdt en dat dat het belangrijkste is.

,,Er komt een nieuw ziekenhuis. Dat staat in het regeerakkoord”, aldus Whiteman.

,,Dat er nu voor een nieuwe oplossing gekozen is met Usona, Ballast Nedam en het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is gunstig, omdat schadeclaims niet uitgesloten waren.
We hebben misschien de indruk gewekt dat andere alternatieven mogelijk waren.
Met betrekking tot het plan Sehos kwamen we er gaandeweg achter dat het plan niet goed in elkaar zat, dat de financiering moeilijk zou zijn en dat we als regering niet de vrijwaring voor schadeclaims van patiënten konden garanderen. Je mag het bluffen noemen van het Sehos, maar ons principe van ‘er komt een nieuw ziekenhuis’, dat maken we waar en daar gaat het om”, aldus Whiteman.

De minister stelt dat er ook met een andere gegadigde is gesproken, een Franse groep.
Waar het op afketste was de lening die in 11 jaar terugbetaald moest zijn.
Die termijn was te kort en zou tot hoge tarieven leiden, zo stelde de minister.
Op de veel gestelde vraag over de kosten die gemoeid zijn met het kopen van terreinen aan de Hamelbergweg, antwoordde de minister dat daar nog onderhandelingen over plaatsvinden.
Hij stelde wel dat dit buiten de begroting valt.
Als alles volgens planning verloopt en er geen tegenslagen zijn, wordt medio december gestart met de bouw van het ziekenhuis in Otrobanda.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *