Energiekolom van AZ én Financiën

WILLEMSTAD — De energiekolom is officieel verdeeld tussen de minister van Algemene Zaken, Daniel Hodge (PS) en de door onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran voorgedragen minister van Financiën, José Jardim.

Bij landsbesluit van 14 januari is vastgesteld dat de Refineria di Kòrsou onder de verantwoordelijkheid van de minister van Algemene Zaken valt en dat brandstofdistributeur Curoil en water- en elektriciteitsbedrijf Integrated Utility Holding (Aqualectra) onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën vallen.

Bij landsbesluit van 17 januari werd Hodge gemachtigd en Jardim aangewezen om de openbare rechtspersoon Curaçao als aandeelhouder van RdK, Curoil en IUH respectievelijk te vertegenwoordigen ‘in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, dan wel de buitengewone aandeelhoudersvergadering, dan wel bij het vaststellen van een besluit buiten de Algemene vergadering van Aandeelhouders en daarbij het stemrecht uit te oefenen, zoals bij besluit van de Raad van Ministers is vastgesteld’.

In het interim-kabinet Betrian, dat van oktober tot en met december zitting had, vielen alle drie overheidsnv’s onder de verantwoordelijkheid van Jardim als minister van Financiën.
Voorheen vielen de nv’s onder oud minister-president Gerrit Schotte (MFK).
Inmiddels zijn ook twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen voor IUH goedgekeurd.

 RvC-leden

Inmiddels heeft Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (STBNO) in een recent advies geconcludeerd dat er geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen de benoeming van Abbed Hammoud en Mike Willem als leden van de RvC van IUH en de benoeming van Willem als president-commissaris bij IUH. Uit beoordeling van de curriculum vitae van de kandidaten kan redelijkerwijs worden aangenomen dat ze voldoen aan de vastgestelde algemene profielschets. Beide kandidaten beschikken over een academische opleiding dan wel vergelijkbaar opleidingsniveau en voldoende ervaring om de functie te kunnen vervullen, aldus het SBTNO.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *