Eustatius dreigt met rechtszaak tegen regering

Anthony EustatiusWillemstad – Anthony Eustatius is van plan gerechtelijke stappen te nemen tegen de regering omdat hij, samen met de overige leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van overheidsbedrijf Curoil, is ontslagen. Dat heeft Eustatius, advocaat van beroep, gisterochtend tijdens het programma van Dwight Rudolfina op Radio Mas te kennen gegeven.

Advertentie

Volgens de voormalige president-commissaris van Curoil is er door de regering geen gegronde reden opgegeven voor het ontslag van de raad.
Op 22 januari vond er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Curoil plaats waarbij ontslag is verleend aan waarnemend president- commissaris Eustatius, Amparo dos Santos, Rudney Garmes, Ester Cheri en Melvin Daal.
Cheri heeft uit eigen beweging haar functie ter beschikking gesteld.
Eerder, in juli 2013, gaf de regering, in haar hoedanigheid van aandeelhouder van Curoil, als motivatie voor het massaal ontslag:

,,De leden van een RVC dienen de belangen van de vennootschap en die van de aan die vennootschap verbonden onderneming steeds voorop te stellen.
Elke schijn van het tegenovergestelde dient te worden voorkomen.
Met het nu door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bevolen onderzoek is die schijn echter nadrukkelijk aanwezig voor wat betreft de leden van de RvC van Curoil. Bijkomende overweging is dat het bovenvermelde voorgenomen ontslag ook in het belang is van een goed verloop van het door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bevolen onderzoek.”

Eustatius liet gisteren bij Radio Mas weten dat de regering in de hoedanigheid van aandeelhouder, tijdens de AVA van 22 januari het ontslag van de raad heeft aangekondigd, maar dat de RvC hierbij niet in de gelegenheid is gesteld om zijn kant van het verhaal te vertellen.

,,Er moet altijd sprake zijn van hoor en wederhoor en dat is in dit kader niet toegepast”, zo gaf de voormalig president-commissaris te kennen.

En: ,,De regering buigt en draait de wet om er zo misbruik van te kunnen maken.”

Eustatius, die gisterochtend liet weten nog geen ontslagbrief te hebben ontvangen en dus in feite officieel nog steeds in functie te zijn, liet weten de regering wel even een les te zullen leren over de wet en dus naar de rechter te zullen stappen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *