Evaluatie-raamwerk nog niet klaar

logo-nederlandDEN HAAG — Voorbereidingen van de evaluatie van de huidige staatkundige structuur hebben nog niet geresulteerd in een globaal raamwerk, waarin de planning en opzet zijn vastgelegd. Dat schrijft minister Stef Blok, die tijdelijk de verantwoordelijkheden van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarneemt, in een brief aan de Tweede Kamer.

Advertentie

“Hoewel ik heb toegezegd uw Kamer voor het eind van dit jaar te informeren over de planning, opzet en opdracht van de evaluaties, (is) thans nog geen sprake van een eerste raamwerk voor de ‘grote evaluaties’ dat ik uw Kamer kan toezenden. Het voorbereiden van het verzoek aan de Raad van State tot voorlichting over de evaluatie Caribisch Nederland heeft meer tijd gekost dan oorspronkelijk verwacht. Naar ik verwacht, brengt de Raad van State deze voorlichting nu uit voor het eind van dit jaar”, aldus Blok.

De voorlichting over de evaluatie van de relatie tussen Nederland en Caribisch Nederland is belangrijk, omdat alle Rijkswetten ook in meer of mindere mate betrekking hebben op Bonaire, St. Eustatius en Saba. 3

“Hoewel het te onderscheiden evaluatietrajecten betreft, (bestaan) er wel raakvlakken tussen de evaluatie van de consensus-Rijkswetten en van Caribisch Nederland zodat afstemming van de planning, opzet en opdracht in de rede ligt”, schrijft de minister.

Verder moet nog worden gekeken of ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en het Statuut onderwerp van de evaluatie worden.

Voor de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Rijkswet Politie, de Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving en de Rijkswet Openbare Ministeries geldt dat de ministers van Justitie van Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten voor 10 oktober een evaluatie-verslag aan de parlementen van hun land zullen sturen.
De Rijkswet Financieel Toezicht voor Curaçao en St. Maarten wordt geëvalueerd door een commissie met leden uit elk van de drie landen, Curaçao, St. Maarten en Nederland, en een voorzitter die de landen gezamenlijk kiezen. De commissie zal toetsen of de landen voldoen aan de bepalingen in de Rijkswet en de Rijksministerraad adviseren of de Rijkswet wordt voortgezet na 2015 of niet

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *