Evaluatie rechtszaken tegen personeel overheid-nv’s

steven martinaWILLEMSTAD — Minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling (Pais) laat weten dat hij de directie van Curaçao Port Authorities (CPA) heeft verzocht bij het beslissingsproces van wel of niet in hoger beroep gaan tegen de ex-directeuren van CPA, mee te nemen dat de overheid op dit moment alle rechtszaken tegen personeel van overheidsbedrijven evalueert.

Minister Martina reageert hiermee op de overweging van het havenbedrijf om tegen de uitspraak inzake de gepensioneerde directeuren, Augustin Diaz en Richard Lopez Ramirez, in hoger beroep te gaan.
Tegen de oud-directeuren was een rechtszaak aangespannen ‘voor het aangaan van buitensporige pensioenregelingen’ wat door hen werd betwist en waarvoor ze onlangs door de rechter in het gelijk werden gesteld.

De huisadvocaat van CPA, Bertie Braam, liet vervolgens weten dat een hoger beroep in de kwestie overwogen werd ‘aangezien de rechter zich niet over de bedragen van de betaalde pensioenpremies heeft uitgesproken’.
De Raad van Commissarissen (RvC) van CPA, had voor een hoger beroeps-zaak groen licht gegeven. Het uiteindelijke uitsluitsel moet door de directie – directeur Humberto de Castro – worden gegeven.
Braam licht vandaag toe, deze week nog niet in de gelegenheid te zijn geweest om de kwestie met de directie te bespreken en is nog in afwachting van het besluit.

Zoals de Amigoe reeds heeft bericht hebben de Staten vorige week, met een meerderheid, een voorstel van orde van Statenlid Helmin Wiels aangenomen.
Hierin wordt de regering – in dit geval minister Martina – verzocht om de voltallige RvC van CPA te ontslaan.
Dit nadat zij hun beslissing om tot aankoop van het gebouw aan de Pletterijweg van oud-minister van Financiën, George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) over te gaan, ‘geheim wilden houden’, aldus PS-Statenlid Helmin Wiels.
Het voorstel om tot aankoop van het gebouw over te gaan, werd door directeur De Castro gedaan.
Met de mogelijke aankoop, was een bedrag van 2,2 miljoen gulden gemoeid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *