Even voorstellen………………..

Wie is…
onbekende manOp 31 december 2012 zijn de nieuwe ministers van de het takenkabinet- Hodge ingezworen. Een kabinet bestaande uit experts en niet-politici. Maar wie zijn deze nieuwe ministers? Waar komen ze vandaan? Wat zijn hun verschillende expertises?
De Amigoe zal aan de hand van hun curriculum vitae een antwoord geven op deze vragen.

Vandaag: minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst.

Etienne van der Horst

Etienne Guillaume van der Horst is geboren op 28 augustus 1958. Van der Horst is door de partij Pais voorgedragen voor de post van minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) in het kabinet- Hodge.

Van der Horst is getrouwd en heeft een kind.
Voor zijn voordracht was Van der Horst onder meer bekend als ‘het 22e lid van de Eilandsraad’.
Een omschrijving die hij ooit kreeg van MAN-leider Charles Cooper naar aanleiding van kritische openbare brieven die hij door de jaren heen naar lokale kranten verstuurde over het functioneren van het bestuur op Curaçao.

Van der Horst werd geboren op Curaçao en doorliep hier de middelbare school.
Van huis uit is Van der Horst Stedenbouwkundige, als resultaat van zijn afgeronde studie op de Technische Universiteit van Delft, in Nederland.
Zijn eerste werkervaring deed Van der Horst in 1985 op als ambtenaar bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Drov).
In de periode tot 2003 vervulde hij bij deze dienst tal van functies.
Zo was hij onder meer belast met stedelijke planning, hoofd van de afdeling korte termijn planning, hoofd van de afdeling stedelijke ontwikkeling, plaatsvervangend en uiteindelijk waarnemend hoofd van dienst.
In 1991 wordt Van der Horst benoemd tot hoofd van dienst bij Drov.
Als zodanig was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van adviezen voor het Bestuurscollege en implementatie van beleid met betrekking tot stedelijke planning en huisvesting op Curaçao.

Van der Horst werd in 2002 op waarneembasis door het BC aangesteld als managing director bij de Curaçao International Airport (Curinta).
Zijn aanstelling gold voor de periode van een jaar.
In deze functie moest hij toezien op de overgang van de lokale luchthaven naar het partnerschap met Curaçao Airport Partners (CAP).
Per augustus 2003 trad Van der Horst in dienst van CAP in de functie van waarnemend general manager.
Een functie die hij tot 2009 zou bekleden.
Vanaf dat jaar was hij tot zijn aantreden als minister Chief Corporate Officer bij CAP.
In deze functie was hij onder meer belast met Human Resources, ICT, kwaliteitscontrole, inkoopafdeling en office management bij CAP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *