Extra geld voor burgerluchtvaart nodig

Terug naar FAA-1 certificering

hato2WILLEMSTAD — Naast het bedrag van rond 3 miljoen gulden in de ontwerpbegroting 2013, streeft de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) naar additionele financiering om de burgerluchtvaart terug naar categorie 1 te krijgen. Dat staat te lezen in de Algemene Beschouwingen bij de begroting 2013, die maandag behandeld zal worden in de Staten.

De additionele financiering zal enerzijds moeten plaatsvinden vanuit de opbrengsten van de ‘Passengers Facility Charge’ die per 1 december verhoogd werd, en anderzijds uit een nog op te zetten tarievensysteem voor ‘output’ in de vorm van dienstverlening van de CBA.

“Met deze differentiatie van opbrengsten is de onafhankelijkheid van de CBA blijvend gewaarborgd en is daarmee een van de belangrijke bevindingen van de Amerikaanse FAA opgelost”

, aldus de toelichting bij de begroting.
De Raad van Advies (RvA) had over dit onderwerp om een degelijke toelichting in de Algemene Beschouwingen verzocht.
Zo werd gevraagd welke maatregelen zijn genomen of nog moeten worden genomen, om zo spoedig mogelijk de categorie 1-status te krijgen en wanneer dit zal worden bereikt.
Ook diende volgens de RvA in de Algemene Beschouwingen ‘te worden gemotiveerd waarom voor de dienstjaren 2013 tot en met 2016 geen toename wordt verwacht van de inkomsten op de gewone dienst van de begroting van de CBA’.

Technische bijstand
Bij de laatste ministerraad van de voormalige regering- Betrian meldde inmiddels oud-minister Dominique Adriaens nog dat vorige maand twee ‘technische bijstanders’ uit Nederland waren gekomen om de CBA bij te staan in het proces richting categorie 1, die samen met het ministerie hebben geïnventariseerd wat er moest gebeuren.
Daaruit bleek onder meer ook dat er inderdaad meer geld nodig is voor de opleiding en het behoud van specialistisch personeel, en dat het wenselijk is dat dit geld uit de parkeer- en landingsgelden komt.
Begin 2012 degradeerde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de Curaçaose Burgerluchtvaart naar categorie 2.
Dit was naar aanleiding van een onderzoek waarbij onder meer werd geconstateerd dat op belangrijke onderdelen het toezicht op de luchtvaartsector tekortschiet.
In de begroting staat dat ‘de regering voornemens is daadkrachtig de bevindingen van de FAA ter hand te nemen om ervoor zorg te dragen dat binnen afzienbare tijd wederom de categorie 1-status kan worden verkregen.
Daarvoor zijn aanzienlijke inspanningen vereist, en dit kan slechts mede met behulp van externe expertise worden opgelost’. Volgens Adriaens zullen de vorderingen in oktober 2013 ‘al een heel eind’ zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *