FD | ABN-bankier leidde mogelijk dubbelleven

Door: Vasco van der Boon, Gaby de Groot en Martine Wolzak

Het complete verhaal

Trustmoore Netherlands, dat V.’s vermoedelijke vehikel Scarlet Holding bestiert, reageert niet. Scarlet Holding is dochter Scarlet Caribbean Investments op Curaçao

De 52-jarige clearingbankier Willem V. is een oudgediende bij ABN Amro. Hij werkt al sinds 1986 bij de bank. Nu is hij verdachte van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en witwassen, bevestigen Openbaar Ministerie en ABN Amro.

Als gevolmachtigde bij ABN Amro Clearing Bank (AACB) is de manoeuvreerruimte van V. omvangrijk. Volgens ABN Amro is dat inmiddels verleden tijd omdat het arbeidscontract met V. ‘recent’ is ontbonden. Maar in het Handelsregister was V. maandag nog steeds procuratiehouder van ABN Amro en gevolmachtigd om AACB te vertegenwoordigen. Hoe omvangrijk die volmacht is of was, kon ABN Amro maandag niet zeggen.

Tweemaal modaal

V. verzorgde directe klantencontacten. Hij was relatiemanager. Een clearingbankier heeft dan haast vanzelf een grote bevoegdheid om namens de bank te handelen. Want in de effectenclearing bij ABN Amro gaan miljarden euro’s om. Per dag.
€ 4,6 mln

Eind vorig jaar heeft V. extra vastgoed gekocht voor in totaal €4,6 mln.

Toch verdiende V. niet overdreven veel. Hij geldt niet als een topbankier. De Puttenaar is geen bonuskoning. Bronnen noemen hem ‘een middenmoter’, met een jaarsalaris van zo’n tweemaal modaal. Maar V. heeft een persoonlijke welstand die onverklaarbaar is vanuit zo’n relatief bescheiden bankierssalaris.

Vastgoed gekocht

V. bezit twee villa’s in Putten, die hij zonder hypotheek kon aanschaffen. In de laatste week van vorig jaar heeft V. persoonlijk en via een vennootschap in een aantal transacties grootscheeps extra vastgoed gekocht voor in totaal € 4,6 mln. Het gaat daarbij onder meer om een van de twee villa’s in Putten, het Overijsselse recreatiepark De Bergvennen en bedrijfspanden in de Handelsstraat in Hardenberg.

Het OM vermoedt dat Willem V. ook financieel betrokken is bij de aankoop eind vorig jaar van nog een tweede recreatiepark, het Drentse Ermerstrand, door de vennootschap Ermermeer. Dat blijkt uit het feit dat het OM volgens gegevens van het Kadaster ook op dat recreatiepark beslag heeft gelegd. Parkbeheerder en Ermermeer-directeur Henk van Laar juichte eerder deze overname toe, maar wil nu geen commentaar leveren.

Meldplicht: Bank is afhankelijk van haar bankiers

De Nederlandsche Bank (DNB) bekritiseerde recent de interne controle van ABN Amro. De bank zou onvoldoende zicht hebben op integriteitsrisico’s bij topbankiers. De bank zou onvoldoende alert zijn op nevenactiviteiten en potentiële belangenverstrengeling van bijvoorbeeld bestuurders en commissarissen.

De DNB-kritiek kwam op een gevoelig moment. ABN Amro stond op het punt een beursgang aan te kondigen. Er was al een fraude bij ABN Amro in Dubai aan het licht gekomen en de bank bleek zaken te doen met een omstreden Russische oliehandelaar.

Dat clearingbankier Willem V. nu strafrechtelijk verdacht is, lijkt een illustratie van de DNB-kritiek. V. ontplooide jaren nevenactiviteiten, was gelieerd aan effectenzwendel, en had een Antilliaanse nv zonder dat ABN Amro dat wist. Dat komt doordat de bank leunt op de naleving door werknemers van hun meldplicht. De zwakke stee is: V. meldde niks. Proactieve controle op naleving van de regels ontbreekt bij ABN Amro.

Succes met belastingconstructies

V. zou, naar verluidt, tegenover ABN Amro en de Fiod zijn welstand hebben proberen te verklaren vanuit zijn succes met belastingconstructies. Daar valt bij V. zelf niets over te vernemen. Hij reageert niet op vragen. Het Amsterdamse trustkantoor, Trustmoore Netherlands, dat V.’s vermoedelijke vehikel Scarlet Holding bestiert, reageert evenmin. Scarlet Holding is een dochter van Scarlet Caribbean Investments op Curaçao.

De uiteindelijk begunstigde achter Scarlet valt niet via reguliere openbare bronnen te achterhalen. Dat maakt het opmerkelijk dat ABN Amro als hypotheekhoudende verkoper van het failliete recreatiepark D

e Bergvennen eind vorig jaar genoegen nam met een onderhandse transactie waarin het onbekende Scarlet de tegenpartij is. Opmerkelijk omdat sinds de vastgoedfraude vooraanstaande financiële instellingen geacht worden te weten met wie ze zaken doen.

‘Scarlet = V’

Inmiddels begrijpt ABN Amro wat de curatoren van het piramidefonds Partrust sinds 2009 in hun verslagen schrijven: ‘Scarlet = V’. In een voor ABN Amro geheim gehouden dubbelleven speelde Willem V. via Scarlet volgens deze verslagen een grote rol achter de schermen van Partrust, dat 300 beleggers € 30 mln kostte. Activa van Partrust kwamen binnen bereik van Scarlet, terwijl Scarlet een Partrust-directeur € 10.000 per maand betaalde. In 2011 legden de Partrust-curatoren ook beslag bij V., zonder dat ABN dat doorhad.

Drie ex-Partrust-directeuren zijn vorig jaar tot werkstraffen veroordeeld voor fraude. ABN Amro zegt van de Partrust-activiteiten van haar bankier V. tot voor kort geen weet te hebben gehad. Volgens de interne bankregels zijn dat niet-toegelaten nevenactiviteiten waarvoor V. zijn meldplicht zou hebben geschonden.

Bron: Financieel Dagblad

4 Reacties op “FD | ABN-bankier leidde mogelijk dubbelleven

 1. bankieren en politici, lieden van laag allooi

 2. Capella en Garcia van de Girodienst leden ook een dubbelleven.

  Mooi met stroppie de geslaagde bankier spelen bij de Rotary en in de Heeren, maar in werkelijkheid ongegeneerd je zakken vullen ten kosten van klanten, personeel en aandeelhouders.

 3. Renée van Aller

  9 reacties in het FD
  Zal de DNB ook hier een miljoenenboete gaan uitdelen? En wat meer integriteitsonderzoeken uitvoeren?
  Heer V had zoveel bevoegdheden dat hij zeker een integriteitsonderzoek gehad zou moeten hebben. Evenals zijn meerderen die deze middenmotor aanstuurden.
  De interne organisatie bij de ABNAMRO is niet de enige schuldige, ook de accountant heeft kennelijk geen oog gehad voor de het functionneren van de IO en de functiescheidingen die daarin zouden moeten zijn aangebracht..
  Opmerkelijk is dat de waarschuwing van de curator van het failliete Partrust volledig de mist is ingegaan.
  Heeft hij met de mededeling Scarlet= V voldaan aan zijn meldplicht? 10:26 | 11-08-2015 Dhr. Mock
  Nog een klein vraagje, heeft de Notaris die al dat vastgoed heeft getransporteerd geen achterdocht gekregen ?
  Wie de UBO-ultieme eigenaar van Scarlet is staat in de administartie van de Trustmoore trust,daar heeft de DNB op grond van de Wet op de trustkantoren gewoon toegang toe. 10:32 | 11-08-2015 Dhr. Mock
  Ik ben VVE bestuurslid van recreatiepark Emmermeer, voorheen Ermerstrand. Wij zijn geconfronteerd geweest als bewoners op het park van grootscheepse oplichting door de voormalige eigenaar. De oplichting had zijn oorsprong in het indienen van facturen aan de leden van de VVE voor het betalen van milieubelastingen. Hierbij gaat het om een bedrag van ca. € 350.000 die nog als vordering open staat bij de failliete Ermerstrand BV. We zijn er tevens achter gekomen, dat de vorige eigenaar ca 65.000 m3 vervuilde grond heeft gestort op het recreatie terrein. Deze grond vertegenwoordigt een waarde van ca € 6,5 miljoen. Dit geld is door de vorige eigenaar doorgesluisd naar Scarlet en komt later in de aankoop van Ermermeer en de Bergvennen weer tevoorschijn.
  Als bestuursleden hebben we een dreigmail van een bankmedewerker ontvangen om geen acties te ondernemen, die de bank zouden kunnen schaden. Er zijn dus vermoedelijk meer mensen betrokken bij deze en andere zaken.
  Bij de storting van vervuilde grond en de oplichting van de VVE leden, zijn ook de gemeente en ambtenaren betrokken. Dit is een grootschalige oplichting die niet eindigt bij deze opsomming. Voorlopig lijkt het op faillissement fraude zaken, oplichting, paulianeus handelen, hypotheekfraude. Grootschalige zaken die mogelijke betrokkenheid van bank, gemeente, ambte-naren en voormalige en huidige eigenaren betreffen. 11:21 | 11-08-2015 Dhr. Wigger
  …………………en maar schamperen over Griekenland…………………. 13:02 | 11-08-2015 Dhr. Naman
  ABNAMRO wel erg vaak bij fraude betrokken. 13:22 | 11-08-2015 Dhr. de Bruin
  Dank Heer Wigger,
  U bewijst de waarde van dit forum van het FD. Berichten uit het veld zijn van grote waarde voor echt toezicht. Zie ook de casus van de schietende agent in Limburg die beweerde vrijwel overreden te zijn wat zijn vuurwapen gebruik uit noodweer gerechtvaardigd zou hebben; publieke camera beelden toonden zijn positie NAAST het voertuig. 13:41 | 11-08-2015 Dhr. Dalmijn
  Als we uitkijken moeten we ABN AMRO straks ook nog verkopen aan Anbang voor een euro. 21:38 | 11-08-2015 Dhr. Bröcker
  Volgens mij heeft mijnheer Zalm de touwtjes al helemaal niet meer in handen. Dijsselbloem moet zich nog maar eens achter zijn oren krabben over de beursgang. 18:00 Dhr. Wigger
  De bank weet zoals gewoonlijk van niets. 23:26 Mevr. van Aller

 4. Renée van Aller

  ABN-AMRO weet van niks, zoals gewoonlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *