FD | Bedrijfsleven vreest voor vestigingsklimaat door strenge aanpak belastingontwijking

Laurens Berentsen

Onbeperkt niet-belaste winst buiten de VS stallen, is begin dit jaar niet meer mogelijk voor Apple’s en Pfizers van deze wereld

Nederland prijst zichzelf uit de markt als vestigingsland voor Amerikaanse bedrijven en internationale investeringsfondsen. De strenge invulling van een nieuwe Europese richtlijn tegen belastingontwijking is hier debet aan, waarschuwt het bedrijfsleven.

De Europese Unie heeft afgesproken oneigenlijk gebruik van verschillen in nationale belastingen aan te pakken. Maandag sloot de termijn waarbinnen belanghebbenden konden reageren op de uitwerking door staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) van de richtlijn tegen zogeheten hybride mismatches.

Onderzoek vestigingsfactoren

Grootste gemene deler in de reacties is dat Nederland meer doet tegen belastingontwijking dan Europa strikt genomen voorschrijft. Het bedrijfsleven uitte die kritiek ook al bij de Nederlandse vertaling van de eerste Anti-Tax Avoidance Directive (Atad1) van de EU. De maatregelen die hierin staan, worden op 1 januari van kracht. Atad2 volgt een jaar later.

VNO-NCW vreest in haar reactie dat Amerikaanse investeringen in de toekomst aan Nederland voorbij zullen gaan. De werkgeversorganisatie wil daarom een onderzoek naar de specifieke vestigingsfactoren waarmee Amerikaanse bedrijven toch voor Nederland behouden kunnen blijven.

Cv/bv-structuur

Nederland dankt de talrijke Amerikaanse ondernemingen binnen zijn landsgrenzen aan verschillen tussen beide belastingstelsels. Winst die volgens de Nederlandse regels in de VS dient te worden belast, valt volgens de Amerikaanse fiscus onder de Nederlandse belastingen. Met aftrekposten doen zich soortgelijke situaties voor. Gevolg is dat multinationals nergens winstbelasting betalen of bijvoorbeeld rentebetalingen in twee landen kunnen aftrekken van de winst.

De cv/bv-structuur is het vehikel waarmee Amerikaanse multinationals gebruikmaken van de incongruentie tussen Nederland en de VS. VNO-NCW stelt dat hybride mismatches ‘nagenoeg nooit verdedigbaar zijn’. Maar volgens belangenorganisatie is het ‘onmiskenbaar’ dat de cv/bv-structuur er voor heeft gezorgd dat veel van deze bedrijven met reële economische activiteiten in Nederland zitten. Bedrijven die gebruikmaken van een cv/bv-structuur tellen een kleine 80.000 werknemers, aldus VNO-NCW.

Speelveld verandert

Tegenover het onschadelijk maken van hybride mismatches staan onvoldoende maatregelen om het vestigingsklimaat voor Amerikaanse bedrijven te verbeteren, stellen de werkgevers. Andere Europese landen timmeren wel aan de weg, aldus de lobbyclub. Ten slotte heeft de Amerikaanse belastinghervorming het speelveld veranderd. Onbeperkt niet-belaste winst buiten de VS stallen, is begin dit jaar niet meer mogelijk voor Apple’s en Pfizers van deze wereld. De cv/bv-structuur dient hiervoor.

Investeringsfondsen

Volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) verliest Nederland zijn aantrekkingskracht voor internationale investeringsfondsen als het voorstel van Snel voor de richtlijn ongewijzigd in de Wet op de vennootschapsbelasting terechtkomt.

Dergelijke fondsen kiezen vaak voor een commanditaire vennootschap of een vergelijkbare structuur. Dit voorkomt dat buitenlandse deelnemers twee keer belasting moeten betalen: één keer in het land waar het fonds is ondergebracht en één keer in hun woonland. De NVP bepleit een uitzondering in de nieuwe wetgeving voor investeringsfondsen.

Complexer wetteksten

Fiscalisten ten slotte, benadrukken de complexiteit van de wetteksten. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (grootbedrijf) vraagt om meer voorbeelden ter verduidelijking. Het Register Belastingadviseurs wil dat Snel het midden- kleinbedrijf zo veel mogelijk vrijwaart van de complexe regels.

Bron: Het Financieele Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *