FD | Brussel onderzoekt overtreding verbod fiscaal voordeel multinationals

Ulko Jonker Rik Winkel • Financieel Dagblad

Nederland blijkt verboden financiering van multinationals jarenlang toch toe te staan

De Europese Commissie wist niets van de voortzetting van het fiscale voordeel dat multinationals in Nederland nog genoten op hun concernfinanciering, lang nadat die als verboden staatssteun was afgekeurd.

Ze gaat daar alsnog onderzoek naar doen, zeggen bronnen in Brussel. De betreffende afspraken zijn niet aangemeld, zo verzekert een zegsman die van het staatssteundossier op de hoogte is.

De concernfinanciering van multinationals is in Nederland twee decennia jaar lang fiscaal bevoordeeld. Ook nadat de Europese Commissie dat in 2003 had afgekeurd als staatssteun ging het onder de Brusselse radar verder tot vorig jaar.
Dat bleek uit een overzicht dat staatssecretaris Menno Snel van Financiën maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, tussen een grote hoeveelheid andere documenten over de rulingpraktijk, het overleg en de uitleg over te verwachten belastingaanslagen.

Opeenvolgende bewindslieden op Financiën gaven hun fiat aan verlaging van de
vennootschapsbelasting voor de financieringsactiviteiten tot 5
à 7%, in plaats van de normale 25% of meer

Foto: Berlinda van Dam/Hollandse Hoogte

VPB-tarief effectief naar 5%
Opeenvolgende bewindslieden op Financiën gaven hun fiat aan verlaging van de vennootschapsbelasting voor de financieringsactiviteiten tot 5 à 7%, in plaats van de normale 25% of meer. Pas vorig jaar kwam daaraan een einde, zo blijkt uit Snels overzicht.

Om hoeveel geld het bij het fiscale voordeel ging is niet bekend. Financiën geeft geen antwoord op persvragen omdat er ook Kamervragen over zijn gesteld. Maar Snel zegt wel dat het informatie betreft die ‘niet eerder als zodanig naar boven is gekomen’.

Dat hij er nu zelf mee naar buiten treedt, komt doordat de documenten zijn opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Ook die zijn overigens nog niet vrijgegeven.

Begrijpelijke keuzes
Volgens Snel maakten zijn voorgangers destijds ‘begrijpelijke beleidsmatige keuzes’. Maar dat deze faciliteit nu niet meer bestaat, toont volgens hem aan dat ‘internationale ontwikkelingen en maatschappelijke discussies ontegenzeggelijk hun invloed hebben gehad’.

Het belastingvoordeel (Concern Financierings Activiteiten-regime, CFA) werd in eerste instantie in 1997 gegeven door PvdA-staatssecretaris Willem Vermeend. Doel was banen te behouden en de terugkeer aantrekkelijker te maken van treasuryfuncties en concernvermogen die naar landen met lagere belastingen waren overgeheveld. Door die verplaatsing was immers de hoofdkantoorfunctie in gevaar gekomen.

Tien jaar geldig
Het resultaat was een effectief belastingtarief van 7% voor inkomsten uit groepsleningen en overnamekassen, vastgelegd in een beschikking die tien jaar geldig was. In 1998 werd gemeld dat ƒ22 mrd was teruggekomen en dat voorkomen was dat nog eens ƒ11 mrd zou zijn overgeheveld.
Nadat de Europese Commissie in 2003 had geoordeeld dat het om ongeoorloofde staatssteun ging, werd nog een overgangstermijn gegund tot 31 december 2010. Maar vanaf 2007 gingen bedrijven weer uitwijken.

Pleitbare invulling
Nu blijkt dat die voortzetting van het regime buiten Brussel om ging. Bedrijven kregen zelfs een verdere verlaging naar 5% belasting aangeboden als ze zo veel mogelijk van het betreffende werk in Nederland zouden blijven doen. Daarbij werd uitgegaan van een ‘pleitbare invulling’ van de wet, wat betekent dat de uitleg niet zonder risico is.

De winst op de concernfinanciering mocht worden toegerekend aan het land waar het vermogen en de groepsvorderingen waren ondergebracht. De laatste rulings die dit faciliteerden, verliepen op 31 december 2016.

Snel moet meer uitleggen
De WOB-procedure waarin dit boven water kwam, was begonnen door Jan Vleggeert van de Universiteit Leiden. Hij vindt dat Snel nog wel wat meer heeft uit te leggen. ‘Hoeveel bedrijven hebben van de rulings geprofiteerd? Hoeveel vermogen is er inmiddels verschoven? En wist Brussel hoe ruimhartig Den Haag inmiddels met de regels omging?’

Vleggeert: ‘Deze rulingpraktijk is eind 2016 beëindigd, maar de problematiek blijft bestaan. Hoe wordt er sinds vorig jaar mee omgegaan door de Nederlandse multinationals en de Belastingdienst?’ Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil opheldering.

Alarmbellen
‘Bent u het eens dat de alarmbellen hadden moeten afgaan toen er een effectief tarief werd gerekend van 7% of zelfs 5%?’, vraagt hij aan Snel. En hoe verhoudt zich dat tot uitspraken van zijn voorgangers, dat over het tarief niet kan worden onderhandeld? Volgens de PvdA’er staat Nederland er door deze kwestie opnieuw gekleurd op bij zijn Europese partners.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *