FD | ‘De falende compliance van ING’

Het dossier heeft vertakkingen naar verwante strafdossiers zoals die tegen de Antilliaanse goksyndicaatleider Robbie dos Santos en de voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte | Hollandse Hoogte

De afgelopen twee jaar hebben het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdienst de Fiod onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie.

Het zogeheten dossier-Houston bestaat uit vier verschillende strafzaken. Samen geven die ‘een representatief beeld van een breed falend beleid’ van ING, schrijft officier van justitie Thomas Bosch op 7 april 2017 aan de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket, Marianne Bloos.

De rol van ING bij de omkoping door Vimpelcom /Telia Sonera is een van de vier strafzaken van het dossier-Houston, bevestigde het OM vorig jaar. Goed ingevoerde bronnen hebben het FD gemeld dat het zogeheten Dos Santos /Grynsztein-complex een tweede pijler is. Het OM wil dit bevestigen noch ontkennen.

Vanwege efficiencyoverwegingen vervolgt het OM ING niet voor zijn rol in de strafzaak met de codenaam Trust EU. Want ‘het falende compliance framework van ING Bank’ dat de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn in de zaak Trust EU aan de kaak wil stellen, komt ook al aan de orde bij de vier affaires die al wel onderdeel zijn van de zaak-Houston, constateert aanklager Thomas Bosch.

Wat is die rol van ING bij Vimpelcom/Telia Sonera, het Dos Santos/Grynsztein-complex en de zaak Trust EU?

Vimpelcom /TeliaSonera

Een van de weinige foto's die er van Gulnara Karimova opdoken, in 2014, sinds ze onder huisarrest werd geplaatst in Oezbekistan.
Een van de weinige foto’s die er van Gulnara Karimova opdoken, in 2014, sinds ze onder huisarrest werd geplaatst in Oezbekistan.Hollandse Hoogte

De telecombedrijven Vimpelcom en TeliaSonera hebben met justitie in de VS en Nederland voor opgeteld $1,76 mrd een schikking getroffen voor hun rol bij het betalen van smeergeld aan de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova.

In het uitgebreide feitenrelaas dat het Nederlandse OM bij deze schikkingen openbaarde, komt ING niet bij naam voor. Maar in de veel omvangrijker documentatie die het Amerikaanse ministerie van justitie over deze zaken heeft gepubliceerd, vervult ING een prominente positie in het smeergeldschema.

Het Zweedse TeliaSonera maakte bijvoorbeeld in 2008 $9,2 mln over op een Nederlandse ING-rekening van zijn dochter TeliaSonera Uzbek Holding BV. Via ING ging dat bedrag vervolgens naar de Letse Parex Bank op een rekening van Takilant Ltd in Gibraltar, waarvan de Oezbeekse presidentsdochter toen de begunstigde was.

Via Nederlandse ING-rekeningen van Vimpelcom-dochter Watertrail Industries werd in 2007 en 2011 opgeteld $55 mln verdeeld over Karimova’s Letse en Zwitserse rekeningen op naam van Takilant. ING wordt wetsschending verweten door ongebruikelijke transacties niet of onvoldoende te melden en geen of onvoldoende onderzoek te doen naar haar klanten.

Dos Santos/Grynsztein-complex

Voor de rechtbank in Zwolle heeft het OM de zaak-Cymbal aanhangig gemaakt tegen de familie-Grynsztein. Niet alleen de fraudebestrijders van het Functioneel Parket maar ook het in georganiseerde misdaad gespecialiseerde Landelijk Parket is hierbij betrokken. Omdat de verdachten een bedreiging zouden vormen voor de integriteit van het Nederlandse financieel stelsel.

De Grynszteins worden verdacht van maar liefst één miljoen witwastransacties. Het dossier heeft vertakkingen naar verwante strafdossiers zoals die tegen de Antilliaanse goksyndicaatleider Robbie dos Santos en de voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte. Voor de rechtbank in Curaçao speelt nu de aan Cymbal verbonden strafzaak Troja tegen zes verdachten uit Venezuela, Chili, India en Ecuador.

Een aanzienlijk deel van de verdachte transacties van de Grynszteins liep via ING-rekeningen en/of via Nederland. De strafzaken kwamen formeel in een stroomversnelling na meldingen van ongebruikelijke transacties door ING. Maar ingewijden zeggen dat ING die transacties pas meldde nadat de Fiod daarover vragen had gesteld.

Trust EU

De Amsterdamse rechtbank behandelt nu de strafzaak Trust EU. Aanleiding was de aangifte van eigenaar Sam van Doorn van het Amsterdamse trustkantoor Caute tegen zijn directeur Erwin de Ruiter. De verdenking is dat De Ruiter – die in alle toonaarden ontkent – zich meester heeft gemaakt van het trustkantoor om daarmee belastingfraude te plegen voor tientallen Europese ondernemers en bedrijven.

Van Doorn wil dat ook ING in deze zaak wordt vervolgd, omdat de verdachte transacties onder het toeziend oog en met medeweten van de gewaarschuwde bank zouden zijn gepleegd. Het OM wil ING hier niet voor vervolgen omdat in de zaak-Houston al vergelijkbare verwijten tegen de bank aan de orde zouden zijn. Van Doorn is nu vanwege deze weigering naar het Europese Hof van Justitie gestapt.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *