FD | Nederland verliest fiscale glans door belastinghervorming VS

Laurens Berentsen • Financieel Dagblad

Het is altijd erg leuk als je wint’, aldus Trump.Foto: HH / AP | Associated Press

De Amerikaanse belastinghervorming leidt ertoe dat het belang van Nederland in de belastingplanning van multinationals afneemt. De hervorming die woensdag is goedgekeurd door het Amerikaanse Congres moet ertoe leiden dat bedrijven winst maken en belasting betalen in de Verenigde Staten.

Deels slaagt de regering-Trump hier in. Maar in sommige gevallen blijft het voor Amerikaanse multinationals aantrekkelijk winst in het buitenland te laten terechtkomen en daar af te rekenen met de fiscus. Nederland kan hierin een rol blijven spelen.

‘Het is altijd erg leuk als je wint’, aldus Trump.

De gevolgen van de Amerikaanse belastinghervorming voor Nederlandse multinationals met dochterbedrijven in de VS zijn relatief eenvoudig vergeleken met wat de grootste hervorming in dertig jaar betekent voor Amerikaanse multinationals.

Intellectueel eigendom
De federale winst- of vennootschapsbelasting (vpb) voor de dochterbedrijven van bijvoorbeeld Ahold of AkzoNobel in de VS daalt van 35% naar 21%. Dat maakt investeren in de VS aantrekkelijker. Net als Amerikaanse bedrijven doen buitenlandse multinationals er dan wel verstandig aan diensten en licenties die hun dochters nu nog van buiten de VS betrekken, over te hevelen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.

De belasting van 20% die Amerikaanse bedrijven zouden moeten gaan betalen op goederen en diensten die zij van buitenlandse zusterbedrijven betrekken, is geschrapt uit het wetsvoorstel. Europa protesteerde vorige week tegen deze heffing. Maar er is een andere maatregel voor in de plaats gekomen die moet zorgen dat bedrijven hun intellectueel eigendom in de VS aanhouden en concerndiensten daar vestigen, aldus belastingadviseur Dirk Stalenhoef van accountants-en adviesorganisatie EY.

Strafheffing

‘Ierland is met een vpb-tarief van 12,5% zeer concurrerend’
• Dirk Stalenhoef, belastingadviseur EY

Amerikaanse multinationals zullen mede wegens deze ‘strafheffing’, zoals Stalenhoef de ingewikkelde belastingmaatregel noemt, op zoek gaan naar de optimale mix in waar zij wereldwijd winst maken en belasting betalen. Met een federaal tarief van 21% plus belastingen op het niveau van de staten en locale heffingen, zal het lot niet altijd op de VS vallen, zegt hij. ‘Ierland bijvoorbeeld, is met een vpb-tarief van 12,5% zeer concurrerend.’

De beoogde Nederlandse tariefsverlaging naar 21% steekt magertjes af bij het Ierse tarief, vindt de belastingadviseur. Maar dat neemt volgens hem niet weg dat Nederland aantrekkelijk kan blijven als vestigingsland voor reële bedrijfsactiviteiten maar mogelijk ook voor houdsteractiviteiten.

Betekenis verliezen
De prikkel voor Amerikaanse bedrijven om winst overzee aan te houden, wordt sowieso minder. Niet alleen door de verlaging van het Amerikaanse belastingtarief maar ook omdat de VS overstappen op een territoriaal belastingstelsel. Dat wil zeggen dat zij in principe het recht laten varen om ook belasting te mogen heffen over winsten die Amerikaanse bedrijven in het buitenland maken.

Dit zal volgens Jochem Kin, belastingadviseur bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy, ook gevolgen hebben voor Nederland. ‘Amerikaanse bedrijven houden de komende tijd hun internationale belastingstructuren tegen het licht’, zegt hij. ‘Dan zal blijken dat veel structuren waarin Nederland een passieve rol speelt om rente en royalty’s door te laten stromen, hun betekenis verliezen.’

Over de naar schatting $2500 mrd die vooral Amerikaanse technologie- en farmaciebedrijven nu overzee hebben gestald, zullen zij de komende acht jaar met de fiscus in Washington moeten afrekenen. Ongeacht of zij deze winst terugbrengen naar de VS. Voor contanten en vergelijkbare bezittingen is het tarief 15,5%. Over winst die is geherinvesteerd betalen de bedrijven 8%.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *