FDRS ontvangt eerste tranche aan subsidie

Statenlid Glenn Sulvaran

Statenlid Glenn Sulvaran FDRS ontvangt eerste tranche aan subsidie

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers is afgelopen woensdag akkoord gegaan met de overmaking van de eerste tranche aan subsidie aan de Stichting voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang zegt in een persbericht juist blij te zijn dat er definitief een stop is gezet op het project van de FDRS.

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran begrijpt niet waar Leeflang de informatie vandaan heeft, dat het project stop is gezet.

Hij wenst ook niet inhoudelijk in te gaan op de stellingen van Leeflang. FDRS is als project opgestart onder de minister van Financiën, José Jardim, die op voordracht van Sulvaran in het huidige kabinet is benoemd. FDRS is inmiddels een privaatrechtelijke stichting.

Bij de oprichting ervan was veel commotie. De Staten hebben overheidsaccountant Soab een onderzoek laten doen naar de oprichting van de Stichting. Daaruit kwam, aldus Sulvaran, niets verkeerds naar boven. Er werd ook specifiek advies gegeven door Soab over de vraag waarom een privaatrechtelijke stichting en geen publiekrechtelijke stichting. Er werd geconstateerd dat bepaalde procedures ‘niet netjes’ zijn verlopen en Soab gaf aanbevelingen over een verbetertraject.

Volgens Sulvaran zijn deze aanbevelingen inmiddels doorgevoerd en krijgt de stichting, met enige vertraging, haar subsidie over de eerste zes maanden van het jaar.

Leeflang stelt dat FDRS voor dit jaar in totaal 800.000 gulden aan subsidie moet krijgen nadat vorig jaar 500.000 gulden werd overgemaakt aan de stichting om deze op te richten. Met dat geld werden ook twee auto’s gekocht en werden de huur en andere kantoorkosten betaald evenals het salaris van een aantal werknemers, dat volgens het Statenlid politieke vriendjes zijn.

Leeflang heeft zelfs bij het Openbaar Ministerie (OM) een klacht ingediend tegen FDRS en volgens haar meent het OM dat er sprake is van overtreding van de regels van goed bestuur. “De studie van de relevante stukken noopt tot de conclusie dat er ruimte voor verbetering bestaat in het kader van ‘good governance’. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie betreft dit thans primair bestuursrechtelijke aangelegenheden”, stelt het OM aldus Leeflang.

Verder zegt Leeflang dat het OM stelt dat een onderzoek in de toekomst niet uit te sluiten valt, als meer informatie op tafel komt: Gelet op het ultimum remedium karakter van het strafrecht acht het Openbaar Ministerie nader onderzoek vooralsnog niet opportuun. Dit inzicht zou kunnen wijzigen wanneer eventuele toekomstige informatie daartoe aanleiding geeft.

Leeflang ziet het besluit van Jardim, om de subsidie stop te zetten, dan ook als een maatregel om te voorkomen dat het OM de stichting gaat vervolgen. Zij is ook blij dat het totaal aan subsidie van 3,2 miljoen niet meer naar de stichting gaat.

Sulvaran stelt echter dat de oprichting van FDRS een beleidsbeslissing van de regering is. Het staat in het regeerakkoord en het regeerprogramma dat het er zou komen.

De subsidie voor FDRS is opgenomen in de begroting die is goedgekeurd. Er is tevens een ministeriële beschikking over de toe te kennen subsidie aan de stichting voor de komende twee jaar.

De Raad van Ministers had dus in principe niet een besluit hoeven nemen over de uitbetaling van de subsidie. Dit is uit netheid gedaan, aldus Sulvaran.

Klacht

Aan de hand van het Soab-onderzoek wordt een andere klacht voorbereid om te worden ingediend bij het OM. In de commotie die vorig jaar is ontstaan over de oprichting van FDRS kwamen er aanwijzingen naar voren dat er met informatie is gemanipuleerd om de stichting in een kwaad daglicht te stellen.

Zo zou er valsheid in geschrifte zijn gepleegd met documenten van de stichting die tevens op een onrechtmatige manier zijn verkregen. Met deze ‘valse informatie’ zou geprobeerd zijn om Soab op een dwaalspoor te brengen, tijdens het verrichten van haar onderzoek naar de stichting.

 

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *