Feffik heeft nu RvCmodel

Willemstad – De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft de nieuwe statuten van het leer- en werkonderwijscentrum Feffik nu goedgekeurd, nadat deze eerder waren afgekeurd.

Advertentie

In het voorgaande concept gingen de opstellers uit van de oude term van ‘bestuur’, terwijl in een Raad van Commissarissen (RvC)-model het bestuur de voormalige directie is. Gebruikelijk is dat er één directielid is dan wel één statutair directeur wordt benoemd. In complexe entiteiten worden er meerdere directeuren aangesteld. Geadviseerd werd toen om bij Feffik één directeur aan te stellen. In de conceptstatuten werd toen ook opgenomen dat de stichting wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. Volgens SBTNO was dit ook niet in overeenstemming met het RvC-model. De stichting wordt daarin namelijk vertegenwoordigd door de directeur. De statuten zijn nu dus naar tevredenheid aangepast.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *