Financiën politieke partijen

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Henk Pasman ” aan het woord…………..

Jaarlijks behoren de politieke partijen voor 1 april aan het hoofdstembureau te overhandigen het jaarverslag van het afgelopen jaar.
In dat jaar 2012 hebben de laatste verkiezingen plaats gevonden.
Het jaarverslag bevat de volgende informatie:

  • samenstelling bestuur,
  • contributie betalende leden,
  • hoogte contributie,
  • verrichte activiteiten,
  • vermogenspositie,
  • overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Het hoofdstembureau stuurt het financieel verslag ter controle naar Soab.
Het hoofdstembureau is belast met het toezicht op de naleving van de regels volgens de landsverordening A.B. 2010/87.
Bij het constateren of vermoeden van niet naleven doet het hoofdstembureau aangifte bij het OM. Het eerste artikel wat strafbaar is, is het niet tijdig inzenden van het jaarverslag.
De strafmaat is hechtenis van ten hoogste 3 maanden en/of geldboete van ten hoogste 10.000 gulden.
Mijn vermoeden is dat geen enkele politieke partij voldaan heeft aan het indienen van het jaarverslag voor 1 april.
Mijn vermoeden is ook dat het hoofdstembureau het toezicht niet uitoefent overeenkomstig de opdracht in de landsverordening.

  1. Wie was op 1 april 2013 voorzitter van het hoofdstembureau?
  2. Welke politieke partij kan aantonen dat het jaarverslag is ingediend voor 1 april?

Mijn conclusie over deze landsverordening is, dat er geen enkele transparantie is naar de kiezer toe!

Henk Pasman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *