Financiering onderwijs vorm van bijstand

Willemstad – ,,Een vorm van bijstand.” Zo omschrijft president- commissaris Oswald van der Dijs van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) de financiële injectie van 17 miljoen voor de invoering van het gratis onderwijs. Van der Dijs is ervan overtuigd dat de regering binnen drie maanden dit bedrag weer aan RdK terugsluist. De Papiamentstalige krant Èxtra meldde overigens gisteren dat de regering het bedrag in een maand terug zou storten.
,,De minister van Onderwijs heeft zijn begroting aangepast om de invoering van het gratis onderwijs te realiseren. Maar het duurt nog een tijd eer dat geld vrijkomt”, aldus de president- commissaris.

Op de vraag wat voor effect de toekenning van 17 miljoen heeft voor de reserves van de nv, verzekert hij dat ‘die financiering de liquiditeitspositie van de nv in het geheel niet aantast’. Van der Dijs begrijpt dat het publiek zich afvraagt of er binnen de nv wel genoeg financiële ruimte is voor de financiering van het gratis onderwijs.
Hij beaamt dat openheid over de meest recente jaarrekeningen die zorg weg kan halen.
,,Ik ben zelf voorstander om openheid van zaken te geven als het om dit soort cijfers gaat”, merkt hij op.
Maar hij vraagt respijt om eerst intern te overleggen of die cijfers openbaar gemaakt kunnen worden.
In zijn optiek bieden de statuten van RdK, artikel 2 e, f de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke projecten die een verschil kunnen uitmaken.
,,Projecten met een concrete toegevoegde waarde.”

De recente financiering van een aantal wijkprojecten die deel uitmaken van het Plan Nashonal van de regering Schotte, moet ook in dat kader worden gezien. De grootte van de financiële bijdrage heeft hij weliswaar niet paraat, maar Van der Dijs belooft de cijfers later te verstrekken.
De aanwijzing vanuit Nederland botst volgens hem niet met de financiering van het gratis onderwijs vanuit RdK. ,,De ministers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de begroting in balans is.”

Verplichtingenstop in kader aanwijzing
De regering heeft het Cft nog geen informatie verschaft over de financieringsvoorstellen van het gratis onderwijs, antwoordt het Cft-secretariaat op Curaçao op een vraag hierover van deze krant.
De vraag die werd gesteld, luidt als volgt: Het voorschot van RdK voor het ‘(gratis) onderwijs’ is vermoedelijk een lening, immers de regering zelf zegt het bedrag terug te zullen betalen. Maar kan dat en zeker onder het huidige regime van de RMR-aanwijzing?

Het Cft: ,,Het landsbesluit rond het gratis onderwijs is nog niet vastgesteld, wel geldt er een verplichtingenstop uit hoofde van de aanwijzing en er mogen door Curaçao geen leningen aangegaan worden.
De minister van Financiën heeft aangegeven pas tot invoering over te gaan op het moment dat de begroting is aangepast. Dat is nog niet gebeurd.”
En, zo vervolgt het Cft-secretariaat desgevraagd: ,,Bij het beoordelen van de plannen moet bekeken worden hoe deze zich verhouden tot de comptabiliteitsvoorschriften, de Rijkswet en de aanwijzing maar ook de corporate governance wet- en regelgeving.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *