FKP krijgt beheer over winkelcentrum Colon

colon

FKP krijgt beheer over winkelcentrum Colon

WILLEMSTAD — De overheid is een beheersovereenkomst overeengekomen met woningstichting FKP voor het beheer van winkelcentrum Colon. De overheid heeft het winkelcentrum voor 18 miljoen gulden gekocht met het doel het af te breken en een nieuw ziekenhuis op het terrein te bouwen.

Met uitzondering van de zuidvleugel, die inmiddels al wordt neergehaald, krijgt FKP het beheer over het winkelcentrum voor de komende zes maanden. FKP zal dit beheer voeren middels een stichting die daarvoor in het leven geroepen zal worden. De directie van deze stichting zal worden gevoerd door FKP.

De overheid betaalt FKP 10.000 gulden (exclusief omzetbelasting) per maand voor het beheer. De beheerstaken omvatten onder andere de exploitatie van winkelcentrum Colon, de beveiliging, het incasseren van lopende huurpenningen, toezien op de inspecties en controles ten aanzien van de onderhoudstaat van het complex, de verzekeringen ten aanzien van het roerend en onroerend goed van winkelcentrum Colon, het voeren van de administratie, al dan niet middels derden, de toegangscontrole en sleutelbeheer, schoonmaak, energieverbruik, andere voorkomende werkzaamheden die te maken hebben met het gebouw en het gebruik van het gebouw en het toezicht daarop.

Hiertoe behoren ook de afhandeling van klachten en storingen, assistentie bij contractonderhoud aan gebouwgebonden installaties, verhuur van ruimtes en opzegging van huurovereenkomsten wegens wanprestatie van de huurders.

Na afloop van deze beheersovereenkomst zal FKP aan de regering het surplus van de huuropbrengsten minus de beheers- en exploitatiekosten uitkeren. FKP zal hierbij in mindering mogen brengen eventuele gelden die de regering nog niet aan FKP heeft betaald.

Deze overeenkomst eindigt op 1 december, maar op verzoek van de regering kan de beheersovereenkomst eenmaal worden verlengd voor de duur van drie maanden. Daarna zal het beheer worden overgedragen aan een door de regering opgerichte entiteit.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “FKP krijgt beheer over winkelcentrum Colon

  1. niet achterom kijken

    ik denk dat je het in het grotere geheel moet zien, met de opbrengst van Colon wordt Sunset Waters opgeknapt dus het is het geld wel degelijk waard voor Curaçao zelf

  2. Henriques

    Welke vrienden en vriendinnen zijn hier nu weer bij betrokken.

  3. 18 miljoen NAF????
    het was nog niet de helft waard….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *