FKP wil akkoord met overheid

WILLEMSTAD — Woningbouwstichting FKP heeft de regering middels een brief verzocht om zo snel mogelijk tot een vergelijk te komen voor de schulden die zij bij haar heeft uitstaan. Volgens Urvin Macaay, bestuursvoorzitter van FKP, waren de overheid en de woningbouwstichting het bijna eens over een akkoord, maar door het aftreden van het kabinet-Schotte is dit nooit geconcretiseerd.

Volgens Macaay zijn er drie zaken waarover de regering en FKP het eens moeten zien te worden. Het gaat hierbij in de eerste plaats om formalisatie van de schulden van de overheid ten aanzien van huursubsidie en de kosten die gemoeid zijn met het onderhoud van overheidswoningen die FKP in haar beheer heeft.
Deze schuld reikte in eerste instantie tot bijna 300 miljoen gulden.
Maar tijdens onderhandelingen hebben de partijen dit teruggebracht.
Macaay kon vanochtend niet precies aangeven hoe hoog de schuld inmiddels is, maar geeft aan dat beide partijen tot een vergelijk moeten komen.

“Dat is voor mij het belangrijkste.
Het gaat om de toekomst van de FKP en woningbouw op het eiland.”

Verder moeten overheid en FKP het ook eens zien te worden over de ondertekening van een beheersovereenkomst ten aanzien van de 3500 woningen van de overheid, die door de woningbouwstichting beheerd en onderhouden worden.
Ten slotte moet volgens Macaay ook werk gemaakt worden van het regelen van het jaarlijkse bedrag voor huursubsidie dat FKP van de overheid moet krijgen.

Huursubsidie is het bedrag dat de overheid aan FKP betaalt voor huurders die niet in staat zijn om de gehele huur te betalen.
Jaarlijks gaat het om een bedrag van 13 miljoen gulden.
Heel lang was het onduidelijk of de overheid ook in 2013 dit bedrag ter beschikking van FKP zou stellen.
Op de begroting die onlangs door de Staten werd geaccordeerd is een bedrag van 12 miljoen gereserveerd voor huursubsidie in 2013.
Macaay wil dat de overheid ieder jaar in de begroting een bedrag van 22 miljoen gulden gaat opnemen.
Dit bedrag moet worden aangewend voor huursubsidie en voor het beheer en onderhoud van overheidshuurwoningen door FKP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *