FOL wil dichter bij het volk staan

folWILLEMSTAD — Voorzitter Anthony Godett presenteert een nieuwe visie voor de FOL. De partij zal dichter bij het volk moeten staan. Zal via sociale media nauwer in contact met het volk moeten komen, terwijl men ook de banden met het vakbondswezen en jongeren wil aanhalen.

Na de voor de FOL teleurstellende verkiezingen van oktober vorig jaar ondergaat de oranje partij op dit moment een reorganisatie.
De statuten van de partij worden op dit moment volgens partijvoorzitter Anthony Godett in een nieuw jasje gegoten, terwijl de FOL haar missie en visie voor zichzelf en Curaçao heeft geherdefinieerd.
Wat nu nog rest is de beantwoording van de vraag wie de kar van de oranje partij als politiek leider zal gaan trekken.
Godett is er zelf nog niet over uit of hij of iemand anders dit moet gaan doen.

De FOL omschrijft zichzelf als een sociaal democratische partij, die opkomt voor wijken en het gezin, door hen op hun rechten, maar ook plichten te wijzen.
De partij staat sociale rechtvaardigheid voor, door de economische onbalans op het eiland op te heffen.
Ook zet de FOL zich in voor sociale gelijkheid, door banen te creëren, zorg te dragen voor gelijke beloning voor gelijk werk en toe te zien op stabiliteit van prijzen op het eiland.
Ook hecht de partij belang aan eerlijke distributie van alles wat Curaçao produceert.
In de visie die de FOL voor ogen heeft wijst zij alle vormen van discriminatie van de hand, zal zij strijden voor gelijke kansen voor iedereen en zal zij al haar krachten blijven inzetten voor de bestrijding van armoede op het eiland.

Onafhankelijkheid voor Curaçao is het einddoel van de FOL.
Maar voordat het eiland hier aan toe is, moeten er een aantal zaken worden verbeterd.
Het gaat hierbij om zaken als

  • volksgezondheid,
  • onderwijs,
  • de infrastructuur en
  • de sociaal-economische situatie in de wijken.

“Wij willen Curaçao zien gedijen in harmonie, eenheid, met vaderlandsliefde, respect voor elkaar en dat normen en waarden worden nageleefd. Wanneer dit gelukt is, zullen wij met ons allen sterker worden en zullen wij de verborgen talenten van dit volk beter kunnen zien”

, aldus de FOL, die zich ook sterk maakt voor een proces van nation building op het eiland.

Nu de reorganisatie van de partij is afgerond, zal de FOL vanaf 1 augustus, iedere zaterdag zoals gebruikelijk de deuren van haar partijgebouw aan de Winston Churchillweg weer openen.
Dit zal gebeuren tussen elf uur ‘s ochtends en twee uur ‘s middags.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *