Forse veranderingen in verslaggeving verzekeringsbranche

iasbWILLEMSTAD — De nieuwe regels die de International Accounting Standards Board (IASB) op 20 juni 2013 heeft aangekondigd, gaan voor grote veranderingen zorgen bij verzekeringsmaatschappijen.
Dat meldt Mark Kesselaer, managing director bij KPMG op Curaçao.

De nieuwe boekhoudregels, die betrekking hebben op de verzekeringscontracten van de sector, gaan volgens Kesselaer niet alleen voor meer volatiliteit zorgen in de winst- en verliesrekening en het eigen vermogen, maar zullen ook een nauwkeuriger beeld geven van de risico’s en aansprakelijkheden bij verzekeraars.

“Hoewel de veranderingen een aanzienlijke stap vooruit betekenen, brengt de implementatie voor de verzekeraars ook aanzienlijke kosten met zich mee. Verzekeraars zullen de gevolgen van de nieuwe regelgeving overal voelen.
De veranderingen zitten vooral in de details en de mate waarin de regelgeving voor veranderingen zorgt en zijn vooral afhankelijk van het stelsel dat de verzekeraar op dit moment hanteert.
De bekendmaking van de nieuwe voorstellen betekent een belangrijke stap voorwaarts in de richting van een gemeenschappelijk verslaggevingstelsel voor verzekeringsmaatschappijen in een groot deel van de wereld.
Het proces duurt nu al vijftien jaar, maar het eind lijkt nu in zicht.”

De voorstellen van de IASB hebben met name betrekking op de wijze waarop verzekeraars rapporteren over de winstgevendheid en hun financiële positie.
Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid voor de meeste verzekeraars leiden tot een algehele toename in de volatiliteit van het resultaat en het vermogen. Kesselaer:

“Dit is het gevolg van het feit dat de bedrijven de verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringscontracten voortdurend moeten herberekenen op basis van de actuele waarde in plaats van de historische waarde.
Zo zal het effect van veranderingen in de rente en in de levensverwachting direct zichtbaar worden in de financiële positie.
De kwaliteit van het ‘asset & liability-management’ van de verzekeraar komt hierdoor beter tot uitdrukking in de jaarrekening.
Bovendien kan de performance van de verzekeraar op deze manier worden afgelezen uit de ontwikkeling in de financiële positie als totaal in plaats van alleen uit de winst- en verliesrekening.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *