Fouten op alle niveau’s

Ghatim KabbaraWILLEMSTAD — Ex-bestuurslid van de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF), Donardo Vrolijk, die onlangs in het bestuur werd vervangen door Aubrey Pasial, heeft op 17 juni schriftelijk zijn steun voor de handelwijze met betrekking tot de directeur van de Curaçao Tourist Board (CTB), Ghatim Kabbara, ingetrokken.
Dit blijkt uit een schrijven van Vrolijk – waarover de Amigoe beschikt – gericht aan het voltallige bestuur.

“In conclusie meen ik na alle informatie te hebben ontvangen, dat er veel fouten zijn gemaakt op alle niveau’s.
Ik maak me zorgen dat we als bestuur een richting op gaan van lange en zinloze juridische procedures en additioneel wantrouwen door het publiek ten opzichte van het overheidsapparaat als dit alles in de media komt”

, aldus Vrolijk in zijn brief aan het CTDF-bestuur.

Hij stelt zijn bevindingen te baseren op onder andere interne mail-wisselingen tussen de bestuursleden, een mail van vervangend-CTB-directeur Hugo Clarinda, gedateerd op 3 juni, het antwoord daarop van zowel de CTDF-voorzitter Tarzeno ‘Zeno’ Circkens en CTDF-seceretaris Jeanette Bonet, notulen van de ‘buitengewone’ bestuursvergadering van 7 juni met Clarinda, Monique Janga en Linda Chong en de notulen van de ‘buitengewone’ bestuursvergadering van 15 juni met Ghatim Kabbara.

‘Huurtoelage’
Vrolijk stelt in zijn uiteenzettingen dat Kabbara maandelijks een bedrag van 3800 gulden overgeboekt kreeg als ‘huurtoelage’.

“Dit is hetzelfde bedrag als voorgesteld door (consultant. red.) BDO Curaçao ten tijde dat de ‘expat ruling’ werd besproken.
Het bestuur ging aan de hand van de berekeningen van zowel BDO als Price Waterhouse Coopers (PWC) ermee akkoord dat de kosten voor behuizing, 3800 gulden, uit het maandelijkse salaris van de CTB-directeur moesten komen.
Dit was geen huurtoelage die door het bestuur diende te worden gedefinieerd, zoals door mevrouw Bonet gesteld”

, aldus Vrolijk, die daarom meent ‘dat het bestuur de autoriteit niet heeft’ om de directeur op te dragen wat het bedrag van zijn kosten voor behuizing zou moeten zijn.

“Aangezien dit uit zijn maandelijkse salaris komt en hij met zijn geld kan doen en laten wat hij wil.”

Vrolijk licht verder toe dat Kabbara driemaal een poging heeft ondernomen om het bestuur in te lichten dat zijn huurcontract ten einde kwam en dat hij eind maart drie dagen, met medeweten van het bestuur, vrij had genomen voor verhuizing.
Zoals de Amigoe reeds heeft bericht, motiveerde het CTDF-bestuur de verplichte vakantie, de vijf dagen schorsing en vervolgens het besluit om tot ontslag van Kabbara over te gaan, op ‘een incident’ waarbij er sprake zou zijn geweest van ‘uitgaven door de directeur, zonder toestemming van het bestuur’.
Uit de brief van Vrolijk blijkt dat het incident, ofwel de ongeoorloofde uitgaven, te maken hebben gehad met de maandelijkse overboekingen van het bovengenoemd bedrag waarbij de procedures niet ‘geheel correct zijn doorlopen met betrekking tot de overboekingen van de maanden april en mei’.
Dit zijn de twee maanden na de verhuizing van Kabbara.

Vrolijk verwijst verder naar de notulen waaruit blijkt dat Clarinda, Circkens en de penningmeester, Kenneth Valpoort, op de hoogte waren van de betalingen over deze maanden. Vrolijk citeert Circkens waarbij de voorzitter zou hebben verklaard Kabbara telefonisch op de hoogte te hebben gesteld dat hij het bestuur van de gewijzigde (woon) situatie op de hoogte moet stellen en dat hij bij PWC navraag moest doen voor naberekeningen.

“Gezien de informatie waar we nu over beschikken, is het niet ethisch om de directeur verantwoordelijk te houden voor het niet eerder inlichten van het bestuur.”

Vrolijk meent dat de fouten die zijn gemaakt door Kabbara niet opwegen tegen de goede prestaties van de directeur.

“Om mijn vertrouwen in de directeur op te zeggen, zou er meer informatie voorhanden moeten zijn dan enkel een voorbeeld van hoe de behuizingtoelage dient te geschieden.”

Kabbara was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *