Frictie pers en regering aangekaart

Frictie pers en regering aangekaart.

Frictie pers en regering-Asjes aangekaart. Premier Ivar Asjes en diensthoofd Roxienne Albertina ontvingen een brief van de pers. Foto Dick Drayer

WILLEMSTAD — Premier Ivar Asjes en zijn diensthoofd Roxienne Albertina van de Dienst Communicatie en Voorlichting hebben gisteren na de persconferentie met minister Frans Timmermans een brief in ontvangst genomen.

Daarin verzoeken de media om een onderhoud over de nieuwe gedragscode voor persconferenties van de ministerraad die de pers door de regering is medegedeeld. Premier Asjes heeft vandaag laten weten hierop in te zullen gaan en dit overleg met de pers op zeer korte termijn te zullen plannen.

In de brief die Asjes gisteren werd overhandigd worden tal van punten aangekaart die in de gedragscode staan en die naar de mening van de media belemmerend werken bij de uitoefening van hun vak. Tevens staan er aanbevelingen in dit schrijven.

De nieuwe directeur Roxienne Marie Albertina van de afdeling communicatie.  FOTO Tico Vos

Minister President Ivra Asjes en nieuwe directeur Roxienne Marie Albertina van de afdeling communicatie. hebben frictie met de pers. FOTO Tico Vos

Eén daarvan is het voeren van een open dialoog met alle leden van de pers over de gedragscode. Premier Asjes liet weten dit toe te juichen en ruimte in te willen bouwen voor een dergelijk overleg. Een uitnodiging hiertoe zal deze week nog de deur uitgaan.

Dat het op het moment niet goed botert tussen de media en de regering werd ook gisteren weer duidelijk tijdens de persconferentie met minister Timmermans waarbij enkele journalisten openlijk aan Timmermans vroegen of hij ervan op de hoogte was dat de regering een restrictief beleid voert ten aanzien van persconferenties.

Vorige week weigerden journalisten vragen te stellen tijdens de persconferentie met de Venezolaan Astrubal Chávez over de nieuwe MoU met betrekking tot de Isla-raffinaderij. Dit omdat hen op voorhand was verteld dat er een beperking lag op de hoeveelheid vragen die konden worden gesteld.

Asjes liet over dit laatste incident weten dat het helemaal niet in het programma paste om een persconferentie te beleggen.

“Het is gelukkig toch gelukt maar we moesten het heel kort houden. Journalisten hadden ook kunnen samenwerken door een paar vragen voor te bereiden. Maar dat gebeurde niet. Het is denk ik inderdaad tijd dat wij met elkaar om de tafel gaan zitten.”

De nieuwe gedragscode voor de pers werd 15 mei door de regering aan de pers medegedeeld.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Frictie pers en regering aangekaart

  1. Wanstaltig figuur. Ongezond eten denk ik.

  2. Heel goed van de pers om druk op de ketel te houden, alleen dan verandert er mogelijk iets. Een volwassen en kritisch onderzoekende pers zou een zegen voor het eiland zijn.

  3. Asjes denkt dat hij Chaves is.
    En hier ook gewoon kan dictatoren….
    maar als niet eens gekozen MP moet hij toch maar eens begroijpen dat hij beter een toontje lager kan zingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *