Amigoe | Garcia verwacht goede afloop

Onderzoek naar onderschept geldbedrag Girobank

logo-girobankWILLEMSTAD — Er is een onderzoek gaande bij Girobank naar een bedrag van 2,8 miljoen euro in cashgeld dat enige tijd geleden op Schiphol is onderschept en in beslag is genomen. (Oud-)Girobank-directeur Eric Garcia, die nog wel in dienst is van de bank maar niet meer de dagelijkse leiding heeft, bevestigt dit en hij verwacht dat dit onderzoek nog zo’n drie weken zal duren.

Advertentie

Diverse bronnen meldden afgelopen week al dat RSTrechercheurs momenteel onderzoek doen naar het bedrag, omdat de herkomst van het geld onduidelijk was.
Het geld was op weg naar Malta, waar volgens Garcia een van de aandeelhouders van de Girobank een bank heeft.
De euro’s zouden hier naartoe zijn gestuurd omdat geen bank op Curaçao of in Nederland meer dan een miljoen euro zou accepteren, ‘ook ING niet’.
ING Belgium is een van de correspondentbanken van Girobank voor eurotransacties. Garcia legt aan de Amigoe uit dat het forse bedrag van 2,8 miljoen gulden in de loop der jaren bij de Girobank is binnengekomen en dat nu daarom de archieven worden onderzocht, en dat ook de MOT-meldingen (Melding Ongebruikelijke Transacties) daarbij worden gecheckt.
Volgens Garcia is er ‘geen twijfel mogelijk’ dat alles klopt.
Afgelopen maandag werd door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van de bank vanwege ‘ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de solvabiliteit van Girobank onder grote druk is komen te staan’.
Op basis daarvan heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) alle bevoegdheden van de bestuurders en de commissarissen van de Girobank overgenomen en is een zestal toezichthouders aangesteld.
Het gaat om Gregory Damoen, Dieudonné van der Veen en Philip Martis, die zitting hebben genomen in de Raad van Commissarissen, en Ersilia ‘Zus’ de Lannooy, Chris Peterson en Rochelle Monte, die als managers zijn aangesteld.
Bronnen meldden dat Garcia en de managing director van de Girobank Stephen Capella deze week hun bureau zouden hebben opgeruimd.
Volgens Garcia is hij nog wel in dienst bij de bank, maar heeft hij niet meer de dagelijkse leiding.
De Amigoe meldde afgelopen woensdag abusievelijk dat ook Garcia zelf door de CBCS als toezichthouder in de voorlopige raad was benoemd.
Dit is echter niet zo.
Garcia verklaart dat hij daar zelf nee op heeft gezegd.
Hij sluit niet uit dat hij terug kan komen als de noodregeling niet meer van kracht is.

Maar de uiteindelijke goedkeuring is aan de CBCS.”

Tot slot meldt hij dat, mocht het onderzoek naar de 2,8 miljoen gulden toch niet goed uitpakken, dit ‘negatief kan uitlopen’ voor de Girobank.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *