Geblunder bij ontslag Westerveld

WILLEMSTAD — De minister van Onderwijs had de aanstelling van Sonia Westerveld vorig jaar als interim-secretaris- generaal niet mogen beëindigen.

Doordat de aanstelling van sonia WesterveldWesterveld in een landsbesluit is vastgelegd (lees: door de regering, red.) kon derhalve het besluit tot intrekking uitsluitend door de regering worden genomen. Daarom is het besluit nietig, omdat de minister niet bevoegd was de beslissing te nemen, aldus de rechter afgelopen vrijdag in het gerecht in Ambtenarenzaken.
Westerveld is in augustus vorig jaar de toegang tot het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport ontzegd.
Volgens de toenmalige waarnemend minister van Onderwijs, Elmer Wilsoe (PS), heeft ze in strijd met hetgeen een goede ambtenaar betaamt gehandeld en onnodig de invoering van gratis onderwijs vertraagd. De commissie heeft geadviseerd om Westerveld niet disciplinair te straffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *