Gecorrigeerde salarissen SKS’ers uitbetaald

GeldWILLEMSTAD — De meeste SKS-agenten hebben hun gecorrigeerde salaris bij de Girobank gekregen. De agenten kregen een nummer, waarmee ze via een betalingsopdracht en na het tonen van een identiteitsbewijs hun geld bij de bank konden gaan halen. Dit bevestigt Kenneth Bremer, bestuurslid van de bond Abvo.

Naast de 24 agenten die te weinig salaris hebben gekregen na een opgetreden fout bij het uitbetalen van overuren, kregen zeven SKS’ers teveel geld.
Deze zeven agenten zullen later een betalingsregeling moeten treffen met de leiding van hun organisatie, om het te veel ontvangen geld terug te kunnen betalen.
De bond is zeer tevreden dat het niet lang heeft geduurd om de slechte financiële situatie van de agenten te verhelpen.
Het is minister Etienne Van der Horst van Bestuur, Planning en Bestuur gelukt om in één dag de gecorrigeerde salarissen van de SKSagenten uitbetaald te krijgen, wat een voorbeeld kan zijn voor andere ministers.
Dit is volgens de bond in het verleden nooit gebeurd. De minister kondigde verder aan een onderzoek te laten instellen naar de verantwoordelijken voor de (vaak) voorkomende fout en zal dit intern aanpakken.
Naast de overwerkuren die zij inmiddels uitbetaald hebben gekregen, moeten de SKS-agenten ook nog een vergoeding voor bereikbaarheid en piketdiensten, met terugwerkende kracht uitbetaald krijgen.

Nelson Navarro hierover.
De verandermanager van het politiekorps Alvin Daal belast zal zijn met het recht trekken hiervan. De SKS’ers willen de vergoeding graag met terugwerkende kracht tot en met het jaar 2011 uitbetaald krijgen. Duidelijkheid hierover laat nog op zich wachten.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *