Geen implementatie Formatiebrief 2012 kustwacht

kustwachtWILLEMSTAD — In een brief van 27 februari jl. aan de voorzitter van het Presidium van de Kustwachtcommissie, vragen de medewerkers van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied en leden van de vakbond STrAF, om de Formatiebrief 2012 te implementeren. Tijdens de vergadering van het Presidium in maart stemden Curaçao en St. Maarten echter vooralsnog niet in met de Formatiebrief.

Dit blijkt uit een brief van de Presidium-voorzitter, brigade-generaal der mariniers Dick Swijgman aan de medewerkers.
Zij hebben in verband hiermee een verzoek ingediend voor een onderhoud met de Statenleden.
De medewerkers betreuren het dat Curaçao niet werd meegenomen in het traject ‘Pilot’ dat voortvloeide uit de concept-Formatiebrief 2012.
In verband hiermee en mede in verband met de onaangekondigde staking van de kustwachters, willen de medewerkers dat de Formatiebrief 2012 wordt goedgekeurd.

Volgens STrAF had de kustwachters na instelling van de (Caribisch) Werkgroep Evaluatie Formatiebrief (CWEF) in het najaar van 2009 samen met de andere vakbonden, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Kustwacht (GMR KW) en de staf, gewerkt aan de totstandkoming van het CWEF-rapport.
Dat rapport bevatte veel aanbevelingen ter vergroting van de efficiency, effectiviteit en decentralisatie van taken en bevoegdheden op de Steunpunten die kennelijk door alle partijen nog steeds gedragen worden.

In de concept-Formatiebrief 2012 zijn niet alle aanbevelingen van het CWEF-rapport opgenomen, maar het concept geeft wel – vergeleken met de Formatiebrief 2005 – een duidelijke vooruitgang in meerdere aspecten in het belang van het kustwachtpersoneel en daarmee de kustwachtorganisatie.
En daarom willen de medewerkers de Formatiebrief 2012 (integraal) goedgekeurd zien, aldus STrAF-voorzitter Willem van Lamoen.

Verder vinden de medewerkers dat na twee jaar van de implementatie hiervan ze samen met de staf en de vakbonden aan de slag dienen te gaan met onder andere verdere decentralisatie van operationele bevoegdheden van de Steunpunten.
Het realiseren van een 24/7-bezetting voor personeelsleden die dagelijks de kustwachttaken uitvoeren is ook van eminent belang, ter verwezenlijking van de doelen van de kustwacht.

Swijgman weet dat de stand van zaken de onzekerheid van de medewerkers niet wegneemt, maar hoopt dat de ‘Pilots’ die op Aruba en St. Maarten plaatsvinden, een positieve stimulans zullen zijn voor het bereiken van een consensus over de formatiebrief.
Hij voegt eraan toe dat ook Curaçao overigens aangeboden is om een op maat gemaakte ‘Pilot’ op te zetten met betrekking tot decentralisatie van bevoegdheden naar het Steunpunt.

Naar aanleiding van de brief van Swijgman wil de bond nu echter een gesprek met de Statenleden over de Formatiebrief 2012.
Het verzoek werd door de STrAF-voorzitter op 10 april ingediend. Een reactie van de Staten op de brief laat nog even op zich wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *