Geen klachten bij toezichthouder VDC in 2013

Asjes haalt Schotte-vazal Micheal Romer van stal

CvT VDC: ‘Geen klachten bij toezichthouder VDC in 2013’. Foto | VDC manager Micheal Romer

WILLEMSTAD — In 2013 heeft de Commissie van Toezicht (CvT) van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) geen klachten binnengekregen over de dienst.

Dit staat vermeld in het jaarverslag van de commissie over het jaar 2013, dat onlangs naar regering en Staten is gestuurd. De CvT laat zich kritisch uit over publicaties in de lokale media in het verslagjaar over inmiddels VDC-hoofd Michael Römer.

In 2013 was Römer nog interim-hoofd van de VDC. Volgens de CvT is er in dat jaar sprake geweest van een aantal negatieve persberichten over Römer.

“De Commissie achtte deze berichtgeving, waarvan de strekking was dat de integriteit van de heer Romer niet boven twijfel was verheven, feitelijk onjuist en tendentieus.

Vanwege de mogelijke schadelijke gevolgen van deze uitlatingen in de pers voor het functioneren van de heer Römer en de daarmee gepaard gaande aantasting van zijn gezag en dat van de VDC, heeft de Commissie er bij de minister van Algemene Zaken op aangedrongen om stelling te nemen tegen deze berichtgeving en naar buiten te brengen dat de berichtgeving in de pers omtrent de persoon van de heer Römer onjuist is en dat er geen enkele aanleiding is om aan zijn integriteit te twijfelen.”

De Cvt van de VDC nam contact op met toenmalig premier Daniel Hodge (PS). Dit leidde ertoe dat deze een persbericht deed uitgaan, waarin onjuistheden in de berichtgeving over Römer in de media werden rechtgezet.

De CvT constateert dat ook na het verschijnen van het persbericht van de minister van Algemene Zaken indertijd, er in de lokale media een aantal berichten is verschenen met een ‘soortgelijke, onjuiste strekking’.

De Commissie heeft naar aanleiding daarvan de minister van Algemene Zaken er wederom op gewezen dat het van belang is dat dit onjuiste beeld wordt weggenomen.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *