AD: geen persoonlijke medewerkers in Curacaohuis

Voormalig Gevolmachtigde minister De Haseth over Antillenhuis

CareldeHasethWillemstad – Bij zijn aantreden in 1994 als Gevolmachtigde minister van toen nog de Nederlandse Antillen in Den Haag heeft Carel de Haseth ‘het bestaande personeelsbestand overgenomen’:

,,Geen persoonlijke medewerker(s), geen partijgenoten, nada.”

Advertentie

Evenals Paul Comenencia gisteren in het Antilliaans Dagblad, stelt ook voormalig Gevolmachtigde minister De Haseth zich ‘hogelijk verbaasd’ te hebben over de bewering in een bijdrage van Caribisch Netwerk – op de website van CR en ook met bron afgedrukt in deze krant van donderdag – dat in het verleden vriendjes werden binnengeloodst op het ‘Curaçaohuis’, maar dat daar onder Sheldry Osepa (MFK) een eind aan werd gemaakt.
Om te beginnen was er geen verleden van het Curaçaohuis, zegt De Haseth, omdat Osepa de eerste Gevolmachtigde minister van Curaçao was en dat het Curaçaohuis dan ook pas sinds het aantreden van Osepa bestaat.
Vóór hem waren Gevolmachtigde ministers van de Nederlandse Antillen verantwoordelijk voor het ‘Antillenhuis’.

,,Bij mijn aantreden in 1994 heb ik het bestaande personeelsbestand overgenomen: geen persoonlijke medewerker(s), geen partijgenoten.
Bij vacatures werden open sollicitaties gehouden en werd de meest geschikte kandidaat in dienst genomen. Dat het vroeger misschien anders is geweest, interesseerde mij niet, evenmin wat de persoonlijke politieke voorkeur was van het zittende en later het nieuw aangenomen personeel. Wat telde was opleiding en geschiktheid voor het werk en loyaliteit aan de werkgever, het land.”

Aldus De Haseth.
Zijn secretaresse was ooit door Boy Hernandez (DP) in dienst genomen en was later secretaresse van Edsel ‘Papy’ Jesurun (PNP), De Haseth (PAR) én van zijn opvolgers Eduardo ‘Dito’ Mendes de Gouveia (PNP) en Maurice Adriaens (FOL).
Toen de directeur met pensioen ging, kwam Robert Candelaria in zijn plaats. Laatstgenoemde is nu namens de PNP plaatsvervangend Gevolmachtigde minister.
Toen het hoofd van de afdeling Algemene en Juridische Zaken met pensioen ging, werd zij opgevolgd door René Burgler, die ooit door Jesurun bij het kabinet was benoemd. Toen het hoofd voorlichting met pensioen ging, is hij na een open sollicitatie opgevolgd door Karin Fraai, die op haar beurt werd opgevolgd door Gwendoline Isenia- Francisca.

,,Dat geldt niet alleen voor deze ‘topfuncties’, maar ook voor alle overige functies die in de drie periodes dat ik Gevolmachtigde minister ben geweest vacant kwamen en zijn ingevuld. Ik diende niet alleen het land naar eer en geweten, maar vertegenwoordigde ook twee premiers – wijlen Miguel Pourier en Etienne Ys (PAR) – voor wie integriteit en transparantie hoog op de agenda stonden.”

De Haseth zegt naar aanleiding van de discussie over het personeelsaannamebeleid van de huidige Gevolmachtigde minister, Marvelyne Wiels (PS), verder:

,,Ieder van mijn voorgangers en opvolgers kan voor zichzelf spreken.
Wel vind ik de uitlating van Osepa vooral getuigen van een falen van zijn geheugen.
Na zijn aantreden immers werd op het Curaçaohuis een niet bestaande functie van ‘beleidsadviseur’ ingevoerd, die dan ook meteen werd vervuld door zijn partijgenoot Ramon Yung.”

De Haseth daarover tot slot:

,,Het Antillenhuis, en dus het Curaçaohuis nu, is geen beleidsbepalende organisatie; een beleidsadviseur – nog los van de vraag of de man daar de kwalificatie voor had of niet – is dan ook totaal niet op zijn plaats.”

Advertentie

To Top

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *