Geheime status voor VDC-discussie

 

DEN HAAG — De Nederlandse regering heeft een geheime status toegekend aan het standpunt en eventuele vervolgstappen met betrekking tot de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en het feit dat er informatie van de dienst aan derden is verstrekt.

De kwestie is vanmorgen al besproken met de zogeheten commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, die uitsluitend achter gesloten deuren vergadert.

Met die mededeling kwam minister Liesbeth Spies vandaag tijdens het algemeen overleg met de commissie Koninkrijksrelaties. De leden van de commissie vroegen herhaaldelijk of de VDC ook informatie van andere veiligheidsdiensten verstrekt heeft, bijvoorbeeld van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst (MIVD).

Minister Spies herhaalde dat uit onderzoek ter plekke niet gebleken is dat informatie, die schadelijk is voor het Koninkrijk, op straat is beland, waarop PVV-Tweede Kamerlid Eric Lucassen expliciet vroeg of het onderzoek nog werd voortgezet of dat het hierbij zou blijven.

De kous is daarmee niet af, maar ik kan hier verder in het openbaar geen mededelingen over doen”, antwoordde de minister daarop. “Dit is vanmorgen wel gebeurd bij de commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.”

De leden van de commissie Koninkrijksrelaties waren zichtbaar verrast door die mededeling en ook Spies zelf gaf aan zich erg ongemakkelijk te voelen.

Commissie Stiekem

De mededeling werd wel op prijs gesteld door de leden van de commissie Koninkrijksrelaties, die de commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdienst als de commissie Stiekem betitelden. “Dit is wel een signaal naar de buitenwereld en naar Curaçao dat Nederland dit hoogt opneemt”, zei Martijn van Dam van de PvdA.

Ineke van Gent van GroenLinks ziet het als een teken dat er wel degelijk wat aan de hand is. “Het is wel opmerkelijk dat de agenda van de commissie Stiekem gedeeld wordt, want dat is volgens mij nog nooit gebeurd.”

En Lucassen zei: “We weten nu een beetje wat er speelt en ik hoop dat we op de hoogte worden gehouden.”

Ook Ronald van Raak van de SP was blij met de mededeling. Eerder tijdens het overleg noemde hij het onderzoek door de AIVD nog een ‘flutonderzoek’, omdat er bijvoorbeeld niet met de VDC-medewerker gepraat was, die naar eigen zeggen gedwongen werd om wachtwoorden van de VDC aan de Colombiaanse Veiligheidsdienst te geven. Van Raak zei dat hij sinds woensdagnacht over informatie beschikt, waaruit blijkt dat er niet alleen schadelijke informatie van de AIVD aan derden is verschaft, maar ook informatie van de Amerikaanse veiligheidsdiensten FBI, CIA en de Drug Enforcement Administration. “Ik wil die informatie graag met de minister delen op voorwaarde dat mijn bronnen beschermd worden”, zei hij.

Spies zei dat alle informatie welkom is, zodat ze zich daar ook een oordeel over kan vormen, al benadrukte ze nogmaals dat in het eerste onderzoek niet kon worden vastgesteld dat hier sprake van was, daarbij steevast dezelfde formulering gebruikend.

De AIVD heeft niet vast kunnen stellen dat er schadelijke informatie op straat is komen te liggen”, aldus de minister, die overigens ook benadrukte dat alle geheime diensten wel beschikken over top-geheime informatie. Ook zei ze dat de uitwisseling van informatie tussen de VDC en de AIVD op dit moment beperkt is tot de uitwisseling van veiligheidsonderzoeken. “Dat zou voor de heer Van Raak ook een signaal moeten zijn.”

Gevraagd naar eventuele gevolgen van de huidige situatie, antwoordde Spies in zeer algemene zin dat eventuele strafbare feiten vervolgd moeten worden en dat de samenwerking met Curaçao in zijn huidige vorm vijf jaar na de ontmanteling geëvalueerd zal worden. “Ik ben niet voornemens om een initiatief te nemen dat strijdig is met die afspraak.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *