Geld ministeries fors per jaar verhoogd

Archief foto ©(kkc)

Archief foto ©(kkc)

 

Omayra Leeflang (onafhankelijk) bracht in de vergadering naar voren dat de regering in 5 jaar tijd meer dan 50 miljoen gulden kan bezuinigen als de kosten van de ministeries teruggebracht worden naar het niveau van 2012.

,,Het is niet nodig om in het salaris van ambtenaren te snijden”, aldus Leeflang.

Het onafhankelijk Statenlid vergeleek de kabinetskosten op de begroting van 2014 met die van 2012, en constateerde daarbij een verschil van 2.240.034 gulden.

,,De ministers hebben het geld van hun ministeries met meer dan 11 miljoen per jaar verhoogd. Dezelfde overheid heeft het plan om het salaris en andere rechten van ambtenaren met 50 miljoen in 4 jaar te verlagen”, zo stelt het Statenlid.

Zij beticht de ministers er onder andere van dat ze hun reiskosten verhogen, meer medewerkers in dienst nemen en ook meer geld uitgeven voor propaganda.
Leeflang vergeleek ook de kosten van algemeen beheer van de verschillende ministeries in 2012 en 2014.
In 2012 bedroegen deze kosten 81.184.818, voor 2014 was een bedrag begroot van 88.101.200, een verschil van 6.916.382 gulden.
De salariskosten van het kabinetspersoneel bedroegen in 2012, 2.013.376, voor 2014 was een bedrag begroot van 5.055.800, een verschil van 2.103.376.
Coalitiegenoot Davelaar en velen met hem in de Staten, brachten de noodzaak tot het nemen van maatregelen in de afgelopen periode ter sprake, om de overheidsschuld weer terug te dringen.

Het gevolg volgens Davelaar: ,,Het volk is verwaarloosd op sociaal, economisch, cultureel, sportief en spiritueel gebied.”

Elmer Wilsoe (PS) stelde dat de begroting en het daarin gereflecteerde beleid ten gunste moet zijn van de bevolking en niet tegen de bevolking.

,,De genomen maatregelen werden onder druk van Nederland genomen, maar ik vraag mij af of daarmee ook gekeken is naar de bevolking en of de uitgangspunten van het regeerakkoord voldoende in ogenschouw zijn genomen”, aldus Wilsoe die een van de coalitiepartijen vertegenwoordigt.

Coalitiegenoot Alex Rosaria (PAIS), brengt ertegenin dat de maatregelen niet voor het College financieel toezicht (Cft) of Nederland zijn genomen, maar in het eigen belang.

,,Omdat de schuldenproblematiek toch vroeg of laat terugkomt bij de bevolking.”

Hij verwijt de regering Schotte (MFK) dat die ervoor gezorgd heeft dat de maatregelen genomen moesten worden.
Na 10 oktober 2010 had Curaçao een goede startpositie.

Rosaria: ,,Het is de schuld van het kabinet Schotte dat Curaçao een aanwijzing kreeg.”

Na het nemen van de maatregelen dit jaar hoopt Rosaria in 2014 de economie weer een boost te kunnen geven en de sociale achterstanden aan te pakken.
Zowel Rosaria als Koeiman van de oppositie had vragen over hoe het staat met het installeren van de begrotingskamer.
Koeiman benadrukte dat de controle in het algemeen versterkt moet worden, door instanties als Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), maar ook bijvoorbeeld door bewakers die zorgen dat in het weekend de airco’s in overheidsgebouwen niet voor niets draaien.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *