Geldigheid gunning aan IDG onderzocht

SoabWillemstad – Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) is verzocht onderzoek te doen naar de geldigheid van de gunning door het Land Curaçao aan Intelligent Development Group nv (IDG), die op 15 januari 2012 door de toenmalige regering Schotte werd gedaan. Dit staat in het vonnis van het kort geding dat IDG tegen het Land Curaçao had aangespannen. Het Gerecht in Eerste Aanleg stelt in het vonnis, dat in bezit is van deze krant:

,,Inderdaad is niet zonder meer duidelijk of de gunning geheel volgens de regels is verlopen.”

Op 24 november 2011 bood IDG aan de toenmalige regering een offerte aan in het kader van de aanbesteding van het project ‘Inhuren van externe deskundige i.v.m. evaluatie technische inrichting m.b.t. het Call Centrum’.
Op 15 januari 2012 liet interim-sectordirecteur Publieke Dienstverlening Sherwin Thielman aan IDG weten het project aan haar te gunnen.
Uit de offerte blijkt dat er voor de inventarisatie door IDG, die twee maanden besloeg, een riant bedrag van 53.200 gulden is betaald.
In de tweede fase die daarop volgde en die twaalf maanden in beslag zou nemen, werd maandelijks 48.000 gulden betaald.
De ministerraad ging omstreeks 17 april vorig jaar akkoord met dit voorstel van toenmalig minister van Financiën George Jamaloodin.
Sinds juli 2012 heeft IDG geen werkzaamheden meer kunnen verrichten.

Begin augustus viel de regering Schotte.
Toch is IDG uitbetaald tot en met september 2012, het moment waarop de demissionaire regering werd vervangen door de interim-regering van Stanley Betrian.
Voor de resterende vier maanden eiste IDG in kort geding alsnog uitbetaling bij wijze van voorschotbetaling.
Dit betreft 203.530 gulden, vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente.
De rechter wees deze eis af.

,,Het Land heeft vraagtekens gezet bij de geldigheid van de gunning, dan wel van de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht.
De interim-sectordirecteur zou daartoe niet bevoegd zijn geweest en het akkoord van de Ministerraad heeft alleen betrekking op de twee maanden.
Aan Soab is opdracht gegeven uit te zoeken hoe een en ander in zijn werk is gegaan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *