Gemenebest-nota kan in prullenbak

Elmer WilsoeWILLEMSTAD — Als het aan PS-Statenlid en oud-minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe ligt, dan kan de nota van André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) naar de prullenbak.

Wilsoe benadrukte tijdens de traditionele partijbijeenkomst die iedere zaterdag wordt gehouden dat het aan het volk van Curaçao ligt om te bepalen wanneer en hoe het onafhankelijk wil worden.
Hij wees zijn toehoorders erop dat het Bosman was geweest die een voorstel had gelanceerd om vestiging van Caribische Nederlanders in Nederland aan banden te leggen.
Maar toen hij van de Raad van State te horen kreeg dat dit niet mogelijk was, kwam hij, gesteund door Van Raak, met een tweede voorstel, nu om het Koninkrijk op te heffen en te vervangen door een Gemenebest.

Het PS-lid wees op het feit dat verschillende commissies zich momenteel beraden op voorstellen over de toekomstige invulling van het Koninkrijk.
Het doel hierbij moet volgens Wilsoe zijn dat ieder land meer autonomie krijgt.
En meer autonomie houdt volgens hem in dat Curaçao dichterbij zijn gewenste onafhankelijkheid zal komen.
Het voorstel van Bosman en Van Raak werd door Wilsoe als een ‘fastball’ omschreven, een poging om Curaçao een loer te draaien.

“Ze zeggen dat het hier om een voorstel gaat en dat niets vaststaat.
Maar zo is het ook gegaan met het befaamde non-paper, dat werd de strotverklaring”

, aldus Wilsoe verwijzend naar het document Partners in het Koninkrijk (PiK) uit 2006 dat door de Nederlandse regering in eerste instantie als een discussiedocument werd omschreven, maar later de basis vormde voor de slotverklaring, die zaterdag door het PS-Statenlid als ‘strotverklaring’ werd omschreven.

Maar volgens Wilsoe zal de PS niet accepteren dat anderen gaan bepalen hoe de toekomst van het eiland uit moet zien.
Hij verwees het document dan ook naar het prullenbak.
Maar het PS-lid kon wel één lichtpuntje in de vier pagina’s tellende notitie vinden, namelijk dat Bosman en Van Raak concluderen dat zolang het laatste woord aan het Koninkrijksregering is, er nooit echt sprake van autonomie kan zijn.
Aan de ene kant stelde Wilsoe blij te zijn dat Bosman het licht heeft gezien, maar aan de andere kant omschreef hij de conclusie als ‘een stuk kaas om de muis te vangen’.

“Ik houd wel van kaas, maar ik ben geen muis.”

Het Statenlid gaf aan dat de PS altijd voorstander is van een onafhankelijk Curaçao, maar dat dit zal plaatsvinden conform de visie en wens van de op 5 mei vermoorde PS-leider Helmin Wiels.

“Wij willen niet onze onafhankelijkheid krijgen.
Wij willen er naar toe werken, zodat wij onafhankelijk kunnen worden, wanneer wij er klaar voor zijn.
Hiervoor moet de economie in orde zijn, moet er welzijn zijn voor iedereen op het eiland en dient er sprake te zijn van onderwijs waardoor iedereen zich kan ontwikkelen.”

De partijbijeenkomst vond plaats daags nadat, twee maanden terug, Wiels op Marie Pampoen was vermoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *