Gepensioneerden betalen dubbele premie

bejaardenWILLEMSTAD — De Ouderenraad van ambtenarenvakbond Kodipa werd vanochtend overspoeld door telefoontjes van verontruste gepensioneerden, vertelt voorzitter Asmara Thodé. Pensioenfonds Apna heeft namelijk de premie voor de basisverzekering ziektekosten over zowel februari als maart tegelijkertijd geïnd. Hierdoor hebben oud-ambtenaren vandaag een lager bedrag op hun rekening gestort gekregen dan ze hadden verwacht.

“De gepensioneerden hebben hierdoor weinig geld over”

, zegt Thodé.

“Waar zijn ze mee bezig?“

, vraagt de Kodipa-voorzitter zich af.
Volgens haar had de overheid de gepensioneerden hiervan eerder op de hoogte moeten stellen.

“Zoals het nu is gegaan is het een onaangename verrassing. De zestigplussers krijgen dit zo in hun maag gesplitst. Wil de overheid soms op deze wijze de gepensioneerden eerder in hun graf helpen en zo de overheidskosten verlagen”

, aldus Thodé.

De basisverzekering ziektekosten is per 1 februari ingegaan.
Toch heeft het pensioenfonds de premie van 10 procent die voor gepensioneerden geldt, over deze maand niet kunnen heffen.
Dat kwam door de onverwachte invoering van de wet.
De regering publiceerde het Landsbesluit basisverzekering ziektekosten op 29 januari, twee dagen voor de inwerkingtreding van de wet.
Daardoor waren de uitvoeringsorganisaties hier niet op voorbereid.
Bovendien werd het Apna-pensioen voor de maand februari op 21 januari gestort.
De oude premie voor de ziektekostenverzekering gold toen nog.
Dat betekent dat de ambtenaren over de eerste 500 gulden van hun pensioen 3,75 procent premie betaalden.
Over het restantbedrag werd 10 procent ziektekostenpremie geheven.
De ouderdomsverzekering was vrijgesteld van heffing.
Met de nieuwe wetgeving is dat niet zo.
Daar heft de SVB per 1 februari ook 10 procent over.
De zorgverzekeraar kijkt naar het totale inkomen van een gepensioneerde.

Een rekenvoorbeeld.
Een gepensioneerde die 3000 gulden pensioen ontvangt en twee studerende kinderen heeft (is goed voor 105 gulden kindertoeslag), was voor 1 februari 2013 in totaal 268,75 gulden kwijt aan ziektekostenpremies.
In de nieuwe situatie betaalt hij 396,70 gulden aan premies over zijn totale inkomen, pensioen, aov en kindertoeslag.

Uitvoeringsorgaan SVB restitueert binnen een afzienbare termijn de premie, die conform de oude situatie eind januari is geheven.
Dat zegt onderdirecteur François Simon.
Ook pensioenfonds Apna overweegt om de verschuldigde premie over de maand februari te restitueren en het verschuldigde bedrag uit te smeren over een aantal maandelijkse betalingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *