Gepensioneerden slaan aanbod regering af

gepensioneerdenWILLEMSTAD — Unidat di Penshonadonan (UdP) gaat niet in op het aanbod van de regering om vijf vertegenwoordigers voor te dragen die zullen meewerken aan de reparatiewetgeving voor de basisverzekering ziektekosten (bvz). De gepensioneerdenorganisaties zijn van mening dat gezien de huidige omstandigheden het geen zin heeft om op het aanbod van de regering in te gaan. De bvz moet van de UdP van tafel.

Bij de UdP zijn twaalf gepensioneerdenorganisaties betrokken.
In een overleg van juni dit jaar zaten vertegenwoordigers van deze organisaties met leden van de ministerraad om de tafel. Tijdens deze bijeenkomst werd de toezegging gedaan dat gepensioneerden participatie zouden krijgen in de totstandkoming van de reparatiewetgeving.
De gepensioneerden zouden vijf mensen moeten aanwijzen die in een commissie zouden moeten plaatsnemen, maar na lang beraad hebben de gepensioneerdenorganisaties, betrokken bij de UdP, besloten om geen gebruik te maken van het aanbod van de regering.

In een persbericht stellen ze dat een overgrote meerderheid van de aangesloten organisaties heeft besloten dat het geen zin heeft om vertegenwoordigers naar de eerdergenoemde commissie af te vaardigen.

“Om te beginnen heeft de overheid strikte afspraken met het College financieel toezicht (Cft), die geen ruimte laten voor financiële aanpassingen.
Om de aanwijzing van het Cft van tafel te krijgen moeten aanpassingen op budgetneutrale basis plaatsvinden. Daardoor zijn deze ook niet terug te vinden in de suppletoire begroting waar de overheid rekening houdt met de eventuele kosten die gemoeid zijn met de aanpassing of reparatie van de basisverzekering ziektekosten.”

De UdP wijst erop dat ook de Raad van Advies (RvA) het niet eens was met de introductie van de bvz in haar huidige opzet. Volgens de gepensioneerdenorganisaties heeft het adviesorgaan de regering geadviseerd om de wet niet te introduceren, maar heeft de regering dit toch gedaan.
Ook halen de organisaties minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) aan, die verschillende keren heeft aangegeven dat het beter is dat er een geheel nieuwe wet komt om de bvz te vervangen.

“Ook de receptregelvergoeding is een grote teleurstelling voor ouderen. Het is pijnlijk en zorgt iedere dag voor nog meer verdriet en lijden onder hen die dit als een vernedering ervaren.
Sinds de introductie van de bvz is alles wat met de zorg te maken heeft ongeorganiseerd, oncontroleerbaar en discutabel geworden.
Dit geldt ook voor het functioneren van de SVB.”

Dit zijn volgens de UdP allemaal redenen waarom zij de regering adviseert dat op de eerste plaats deze ‘oneerlijke, discriminerende en asociale wet van tafel moet en dat zo snel mogelijk de weg moet worden vrijgemaakt voor dialoog en gezonde en verantwoordelijke gesprekken’.

Bij de UdP zijn aangesloten de

  • Asosiashon di Penshonadonan di Selikor,
  • Asosiashon Penshonadonan di Polis Kòrsou (APPK),
  • Sehos (APS), ASPD (CDM),
  • Penshonadonan Uní,
  • A.P.A (ALM),
  • Grupo di Akshon,
  • Konseho di Penshonadonan pa ABVO (Kodipa),
  • APT (Telecommunicatie),
  • Belangenvereniging Gepensioneerden Utiliteitsbedrijven (BGU),
  • APK i Grupo di Inisiativa Aqualectra Production (IGAT / Aqualectra).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *