Gevoelens van angst en onrust gestegen

CBS

CBS: gevoelens van angst en onrust gestegen

WILLEMSTAD — De angst- en onrustgevoelens van bewoners op het eiland en in het bijzonder vrouwen in de leeftijdsgroep 35-64 jaar, zijn gestegen vergeleken met het jaar 2008. Dat blijkt uit de resultaten van een slachtofferenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft van begin april tot en met 16 mei een enquête gehouden, waarin de definitie van de criminaliteit is herzien. Ruim 900 personen werden ondervraagd, stelde Ellen Maduro, hoofdmedewerker Statistieken desgevraagd tegenover deze krant.

Volgens het CBS zijn een zestal misdrijven in de definitie meegenomen, namelijk consumenten- en identiteitsfraude, oplichting, huiselijk- en seksueel geweld en corruptie. En de meest voorkomende delicten zijn diefstal uit en aan auto’s, consumentenfraude, diefstal uit/vanaf tuin, erf of porch, en inbraak.

Verder geeft meer dan de helft (53 procent) van de respondenten blijk van sterke tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens. In 2008 was dat 47 procent. Bij respondenten van 65 jaar en ouder is minder sprake van tamelijk sterke tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens. Sterke angst- en onrustgevoelens komen vaker voor bij de respondenten in de leeftijdsgroep 35-64 jaar.

Bij de vrouwelijke respondenten zijn de sterke angst- en onrustgevoelens in grotere mate aanwezig dan bij de mannelijke respondenten. Herstelrecht Onderdeel van deze enquête is tevens een opiniepeiling met betrekking tot Restorative Justice, oftewel het herstelrecht.

Dit is een alternatieve benadering voor de aanpak van criminaliteit, waarbij slachtoffer en dader elkaar willen ontmoeten om tot een oplossing van de situatie te komen.

Uit de resultaten blijkt verder dat 27,5 procent van de 900 personen, vorig jaar slachtoffer is geworden van een van de genoemde misdrijven. In 2008 was dat 26,3 procent.

Verder is 65,8 procent ooit het slachtoffer geworden van een delict. Zes jaar geleden was dat 80,1 procent. Tevens is ruim twee vijfde deel (41,8 procent) bereid de dader te ontmoeten om over de situatie te praten. 0,5 procent heeft twijfels hierover en 47,7 procent wil geen contact.

Daarnaast valt het op dat respondenten van 65 jaar en ouder minder bereid zijn om de dader te ontmoeten en over de zaak te praten, dan de respondenten in de jongere leeftijdsgroepen.

Aangifte

Van de respondenten die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf heeft 68,3 procent hiervan aangifte gedaan bij de politie, blijkt verder uit het rapport. In 2008 was dat 46 procent.

Van het aantal aangiften dat gedaan is, waren de respondenten in 40 procent van de gevallen tevreden met de inspanning van de politie, een vrijwel gelijk percentage als in 2008 (41 procent).

Echter, niet iedereen doet aangifte. Als belangrijkste reden om geen aangifte te doen wordt genoemd: geringe ernst van de zaak, geen geleden verlies, kinderwerk en ‘politie zal er toch niks aan doen’. Daarnaast lossen sommige slachtoffers de zaak zelf op.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *