Gezamenlijke opslag drinkwater te duur

logo-nederlandDEN HAAG — Een gezamenlijke voorziening voor drinkwater in het Caribisch gebied is te duur, maar op andere terreinen wordt wel samengewerkt en wordt de samenwerking ook uitgebreid.
Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg in maart werd de regeringen van Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten verzocht om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken, onder meer om de kosten voor energie te verlagen en meer aandacht te schenken aan duurzame energie.
De Eerste en Tweede Kamer herhaalden dat verzoek afgelopen juni.

“Een gezamenlijke watervoorziening is in de praktijk niet haalbaar en betaalbaar. Op geen van de eilanden is sprake van een natuurlijke voorraad zoet water.
Het opslaan van water is duur en vraagt veel ruimte.
Het transport is eveneens duur”

, schrijft Plasterk mede namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

“De prioriteit voor IenM ligt bij de drinkwatervoorziening op Saba en de afvalwaterbehandeling op Bonaire waar IenM ook budget voor heeft.”

De huidige samenwerking is vooral beperkt tot het transport.
Het Curaçaose distributiebedrijf Curoil levert de dieselolie van de PdVSA en kookgas aan Bonaire en het bedrijf SOL levert via St. Maarten diesel aan St. Eustatius en Saba.

“Op 5 december 2013 gaan de Gebe-vestigingen op Saba en St. Eustatius functioneren als nieuwe onafhankelijke energiebedrijven.
Er loopt thans een aanbestedingsprocedure om een contract te sluiten met een nieuwe olieleverancier.”

De twee eilanden zullen wel met elkaar gaan samenwerken, maar het is te vroeg om nu al vast te stellen op welke terreinen.

Plasterk schrijft tot slot dat er op Bonaire wel gebruik wordt gemaakt van duurzame windenergie.
De twaalf windturbines van Contour Global Bonaire voorzien in 35 procent van de totale energie-behoefte.
Op Saba en St. Eustatius is meetapparatuur geplaatst om te bepalen of windenergie wel een reële optie is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *