Gezond verstand: Wordt het ‘sí’ of wordt het ‘no’?

Gezond verstand Wordt het ‘sí’ of wordt het ‘no’? Kiest de bevolking voor voortzetting van de in gang gezette koers, of wordt tegengestemd? Pas gisteravond heeft een naar het aanziet betrouwbaar opgezette opiniepeiling enig inzicht gegeven in de heersende meningen. Daarbij lijkt de voorsprong van ‘sí’ te zijn toegenomen, maar er blijft altijd een onzekerheidsmarge. Totdat de definitieve uitslag bekend is vanavond, wijst alles erop dat het referendum nog geen gelopen race is. Daarom is elke stem belangrijk, zoals de expremiers van de Antillen in een niet eerder getoonde gezamenlijke oproep terecht stellen.

Het is vandaag maar een verschil tussen een druk op ‘ja’ en op ‘neen’, maar de consequenties van de uitslag zullen bepalend zijn voor de toekomst van het eiland: zoals de relatie met Nederland, de toekomst van de huidige regering van de Antillen en het zittende Bestuurscollege van Curaçao, maar vooral ook de sociale en economische ontwikkeling staan op het spel.

Waarom eigenlijk referendum?, heeft menigeen zich de afgelopen weken afgevraagd, vooral om hun afschuw over de verdeeldheid uit te spreken.

Verdeeldheid die overigens nauwelijks is te voorkomen bij een volksraadpleging met twee keuzemogelijkheden. Het is enerzijds de meest democratische wijze van inspraak, maar anderzijds is er geen wettelijk basis voor in de Antillen waar de besluitvorming is gedelegeerd aan een politiek bestuur en parlement. Dat is in verreweg de meeste gevallen maar goed ook, want het volk kan niet om vanalles worden geraadpleegd, heeft lang niet altijd de kennis en beslist – zo is in de loop der jaren ook in andere landen bewezen – vooral op basis van emoties.

Gedoseerde emotie kan geen kwaad, maar met teveel emotie doen mensen gekke dingen. De campagnes hebben daar zeker toe bijgedragen.

Het ging vaak niet meer om de inhoud, maar om het opzwepen van het ene kamp tegen het andere en het met modder gooien naar de ander. Terwijl ‘ja’ onethisch gedrag niet schuwde – bijvoorbeeld gebruik van publieke middelen voor de eigen campagne – was ‘nee’ daarbij regelmatig ronduit grof:

tegenstanders werden op hun afkomst afgerekend en om hun voorkeur feitelijk voor landverrader uitgemaakt, waardoor velen niet openlijk voor hun mening uitkomen. Teveel emotie dus de afgelopen weken.

Als mensen vandaag in het stemhokje echter hun gezond verstand gebruiken is er maar één keuze.

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *