Goed jaar voor MCB

mcbWILLEMSTAD — Het netto inkomen van de MCB Groep (Maduro & Curiel’s Bank) steeg in 2012 met 5,5 miljoen gulden, oftewel 3 procent, naar 178 miljoen gulden. Na belastingen was dit bedrag 144 miljoen gulden. De totale activa van de bank overstegen in 2012 voor het eerst de grens van 6 miljard gulden.

Dat laat de MCB weten in haar jaarverslag over 2012.
De totale activa stegen met 237 miljoen gulden naar 6044 miljoen gulden.
Het jaar daarvoor was dit nog 5807 miljoen gulden, een stijging dus van 4 procent.
Ook op andere vlakken vertoonde de bank groei: de toename van netto inkomsten uit vergoedingen en commissies bedroeg 6 procent.
Met 6,5 miljoen gulden erbij werd dit een bedrag van 114,3 miljoen gulden.
Deze groei oversteeg de groei aan netto renteopbrengsten.
Die gingen met 4,6 miljoen gulden omhoog naar 289,9 miljoen gulden.

Leningen en vooruitbetalingen aan klanten namen met 6 procent toe, met 205 miljoen gulden naar een totaal van 3851 miljoen gulden.
Het eigen vermogen werd versterkt met 64 miljoen gulden (11 procent) en ging voor het eerst over de 600 miljoen gulden heen, van 588,5 miljoen naar 652,3 miljoen gulden.

Leningen
De directie van MCB geeft in het managementverslag bij de jaarcijfers aan dat zij afgelopen jaar rekening moesten houden met de maatregelen die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de banken had opgelegd.
Dat waren de steeds verhoogde verplichte reserve van 10,5 procent aan het begin van het jaar tot 14,25 procent aan het eind van 2012, om de groei van consumptieve importen binnen de perken te houden, en de kredietrestrictiemaatregel.
Daarbij mocht de kredietgroei niet stijgen van maart tot augustus 2012 waarna een groei van 1 procent werd toegestaan voor een halfjaar.

“De 6 procent toename in leningen en vooruitbetalingen aan klanten werd gehaald dankzij een toename van 6 procent of 87 miljoen gulden aan leningen aan particulieren en een toename van 106 miljoen gulden of 5 procent aan leningen aan zakelijke klanten.
In 2012 betaalde de MCB Groep 34 miljoen gulden aan winstbelasting en 4,3 miljoen gulden aan omzetbelasting.
Medewerkers betaalden gezamenlijk 28,6 miljoen aan loonbelasting.

Per 31 december 2012 had de MCB Groep 1500 personen in dienst op alle eilanden samen die in 2012 gezamenlijk 94 miljoen gulden betaalde aan salarissen, exclusief de sociale voorzieningen, pensioenen, ziektekostenverzekering en andere verzekeringen.
De directie van de MCB Groep kijkt ‘met gezond optimisme uit naar interessante tijden en zal doorgaan de bank zodanig te positioneren om de mogelijkheden te grijpen die zich voordoen en om goed voorbereid te zijn op de meer uitdagende momenten’, zo laat zij weten in het managementverslag.
Het jaarverslag, een boekwerkje van 46 pagina’s, is gewijd aan de ontwikkeling van het leven in Willemstad, Oranjestad, Kralendijk en Philipsburg.
Het verhaal wordt verteld aan de hand van Kompa Yeye (een libelle) die makkelijk naar alle eilanden vliegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *