Column Casimiri | GreenTown creëert banen

Door Andres Casimiri

Greentown is in staat om banen te creëren

Greentown is in staat om banen te creëren

GreenTown groeit met de dag in populariteit omdat het hoop geeft, omdat het banen creëert. Hetzelfde zouden de overheid, de vakbonden en de kamers van handel, industrie en nijverheid moeten doen.

GreenTowns innovatiebeleid wat werkgelegenheid betreft is het ontwikkelen en stimuleren van werk met een werkgelegenheidsmultiplier. Een multipliereffect ontstaat omdat er investeringen gedaan worden, welke leiden tot extra inkomsten en dus extra consumptie. Dat kan weer tot meer werkgelegenheid en extra inkomen leiden.

Green Town tabel

Green Town tabel

GreenTown heeft ervoor gekozen om de banen die straks verloren gaan bij het sluiten van de raffinaderij te vervangen door banen in de metallurgische sector en de entertainmentbranche. Het accent ligt op de scheepvaart en het aantrekken van ‘kort verblijf’ toerisme. De dynamiek van bijeengebrachte ondernemerschappen onder leiding van afgestudeerde Curaçaose ing.’s, ir.’s en Ph.D.’ers is straks het verschil in impact op de werkgelegenheid.
Een scheepssloperij, een scheepswerf, een nieuw dok, toeleveringsbedrijven aan de scheepvaart en de entertainmentindustrie worden op één plaats samengebracht om een ‘one-resource-based-strategy’ met een hoog productievolume te ontwikkelen dat een hoog rendement oplevert. Door samen te werken onder de GreenTown noemer, beschikken straks alle kleine, middelgrote en grote bedrijven over kennis, tijd en middelen en kiezen we straks voor een marktintroductie die uniek is en met relatief weinig investeringen mogelijk zal zijn.

Amerika wordt vaak aangehaald als het goede voorbeeld van een innovatiebeleid. Dat was inderdaad zo in de jaren zeventig tot negentig van de vorige eeuw. In Silicon Valley is nu meer dan 12 procent werkloos, een stuk hoger dan het nationale gemiddelde van 9 procent. Reden is dat innovaties zoals pc’s en iPhones hebben geleid tot een gigantische multiplier aan werkgelegenheid in China (niet in Amerika) waar nu miljoenen mensen werken aan apparaten die duizenden Amerikanen hebben bedacht. De lage lonen in China zijn niet de oorzaak; het ontbreekt de Amerikanen aan de noodzakelijke multiplier voor regionale werkgelegenheid. Dit opschalen gebeurt niet meer in Californië. Daarom heeft investeren in jonge start-ups die in China of Maleisië hun fabrieken neerzetten weinig effect op de Amerikaanse werkgelegenheid.

Dit gaat niet met GreenTown gebeuren. Daarom is er voor gekozen om op één plek, het gebied rondom het Schottegat, in te delen als één lokale werk- en woonplek. Het multipliereffect dient op Curaçao te vallen.
In de laatste 24 jaar is onder het PdVSA-huurmodel onze economie verguisd, juist omdat de raffinaderij nooit haar productie heeft weten te vertalen naar het scheppen of het opschonen van werkgelegenheid. Aruba heeft dat juist ingezien en heeft gekozen voor de toeristenindustrie die met innovaties de werkgelegenheid veel gemakkelijker heeft gemaakt en nationale investeringen ook aantoonbaar lonend maken. Curaçao houdt vast aan een beleid met een wegkwijnende olie-industrie terwijl we verblind worden door het snelle geld van witwassen en drugs binnen de financiële sector. Curaçao blijft daarom achter met een grote werkloosheid.

Om meer werkgelegenheid te scheppen en daarmee de winstgevendheid te verhogen dienen er grote sommen geld geïnvesteerd te worden. Miljarden euro’s. Maar nog veel belangrijker: er dient een verdienmodel te zijn om deze investeringen terug te verdienen. GreenTown biedt beide.

Clean air met GreenTown

Clean air met GreenTown

Curaçao heeft nu een bijna rampzalige 10-op-1-ratio van werkgelegenheid. GreenTown kan dat positief veranderen als we met zijn allen in dezelfde richting kijken. We dienen ons zo snel mogelijk los te koppelen van de olieproductie die voornamelijk in het belang is van onze overbuur Venezuela. Met de olie die wij hier produceren maximaliseert Venezuela haar eigen werkgelegenheid. Curaçaose banen of, om het preciezer uit te drukken, banen voor de Yu di Kòrsou worden nauwelijks gecreëerd.
GreenTown heeft er voor gekozen om een eigen koers te varen. Sterker: GreenTown maakt handig gebruik van de geschetste situatie rond de raffinaderij, waar miljarden in geïnvesteerd dienen te worden, maar waar werk-maximalisatie minimaal is. PdVSA wil met heel veel geld aan beloofde investeringen en goedkope PR-campagnes haar toekomst verzekeren waardoor het sociaal aanvaardbaar lijkt. De banenbalans voor Curaçao is dan uitgekleed.
Diegenen die bang zijn dat de kennis van olieproductie geheel verdwijnt, kan GreenTown geruststellen en verzekeren dat de kennis en ervaring in olieraffinage na sluiting behouden blijft door met hulp van MIT (Massachusetts Institute of Technology) een Caribisch Kennis- en Leercentrum in duurzame economische vakken op te zetten.
Opschalen is niet eenvoudig. Je dient investeringen te doen. Het Isla-terrein schoonmaken is relatief goedkoop en geeft honderden werknemers (700 tot 800) een goed bestaan. Tijdens die schoonmaakperiode is het van belang dat werknemers zich in andere vakken gaan bekwamen. Het gelijktijdig investeren in schoonmaak en productie is prijzig. Willen we kunnen blijven opschalen, dan zijn twee zaken essentieel: enerzijds het stimuleren van start-ups en spin-outs met aantoonbare opschaling van werkgelegenheid, anderzijds het onderhouden en investeren in faciliteiten zoals de dokmaatschappij, uitbreiding van de haven op Bullenbaai en betere vrije zone-faciliteiten.
GreenTown verdient alle overheidssteun omdat het een landsaangelegenheid is geleid vanuit de particuliere sector. Productieplekken bouw je niet zo gemakkelijk en dat is maar goed ook. Daarom is het uitermate belangrijk dat het Schottegat als marinehaven behouden blijft voor schone, duurzame industrieën en Curaçao nieuwe nichemarkten verder gaat onderzoeken. Op zich niet verkeerd als de minister van Economische Ontwikkeling er een staatssecretaris bij krijgt om hem met die taak te helpen.
Het genereren van werkgelegenheid behoeft nu de hoogste prioriteit. Particuliere maatschappijen zoals GreenTown nemen daarom het initiatief en de strategie zelf in handen. Laten we niet in de valkuil van een Reforma vallen. We dienen eerst zelf-redzaam te worden voordat we over het veranderen van democratische beginselen gaan praten. China heeft geleerd hoe ze het moeten doen: ‘Eerst miljonair worden, dan democratie’ is het motto in Shanghai.
Hoe we die Aziatische praktijk hier vertalen zit ’m in de opzet van Curaçao als een hightech marine regio. We hebben veel kundige ingenieurs van alle disciplines die bijna alle technische uitdagingen aankunnen. De tientallen start-ups in deze hightechregio’s zal het werkgelegenheidsaspect vermeerderen zolang deze start-ups, potentiële spin-outs en innovatie binnen waardeketens fors helpen met geld en begeleiding naar ondernemerschap, maar alleen als de uiteindelijke regionale werkgelegenheid significant is. Financieel zou de overheid deze initiatieven moeten stimuleren met het verstrekken van ontwikkelingsrechten aan GreenTown.
Als de overheid niet kiest, verliezen we allemaal. Liever wat banenverlies in een olie-industrie die vooral naar landen trekt waar olie gevonden wordt of derivaten verkocht worden. Een goed alternatief zoals GreenTown zet wél al mijn buren met onze zonen en dochters (uiteindelijk +/- 17.000 arbeidsplaatsen) aan het werk. Dat toch liever dan slechts 900 Isla-werkers tevreden houden.

Andrés Casimiri is voorzitter van het bestuur van GreenTown.

Door: Door Andrés Casimiri
Te, Curaçao

 

Een Reactie op “Column Casimiri | GreenTown creëert banen

 1. Ik ben een groot voorstander van Greentown.
  Gewoon omdat de huidige situatie niet houdbaar is.
  18 doden per jaar, veel kanker gevallen onde rde rook van de ISLA.
  mensen die in stank moeten leven vanaf hun geboorte.
  bijna geen extra werkgelegenheid voor YDK.
  Dus het nut van de PDVSA is voor mij een raadsel.

  De grond daar aan de haven zou goud geld moeten opleveren en inderdaad duizenden banen moeten scheppen.

  Maar zoals ik eerder zei de huidige poltici hebben geen ballen en geen enkel inzicht.
  Ze hebben alleen inzicht hoe ze zelf rijker kunnen worden en het volk dom kunnen houden.
  Hopi Triest!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *