Groen licht kabinet

Coalitieberaad stemt in met begroting 2013 en steunt pakket maatregelen

Willemstad – De vier coalitiepartijen PS, PAIS, PNP en Sulvaran stemmen in met de begroting 2013 en hebben uitgesproken mee te werken aan zo snel mogelijk integrale uitvoering van de hervorming van het ouderdomspensioen AOV, de invoering van de basisverzekering ziektekosten en de gedifferentieerde verhoging van de omzetbelasting (ob).

Dat is zaterdag besloten door de samenwerkende partijen in overleg geïnitieerd door de transitieregering onder aanvoering van premier Daniel Hodge. Bijna alle ministers waren daarbij aanwezig.
Van de partijen/Statenleden waren present

  • Ivar Asjes (PS),
  • Alex Rosaria (PAIS),
  • Humphrey Davelaar (PNP)
  • en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.

Vandaag begint in de Centrale Commissie de Statenbehandeling van de begroting 2013, maar na zaterdag staat nu al vast dat deze de instemming heeft van de meerderheid, namelijk 11 Statenleden van de coalitie van de in totaal 21 parlementariërs.
Weliswaar reflecteert de voorliggende onder de vorige rege- ring(en) tot stand gekomen begroting niet wat er in het regeerakkoord staat van de nog jonge coalitie, maar besloten is dat er nog in het eerste kwartaal een suppletoire begroting komt met de gewenste wijzigingen.

Belangrijk is verder voor de nieuwe ministers – allen experts, althans geen personen die op een lijst van een partij stonden – dat zij de commitment van de vier partijen hebben dat het pakket (bezuinigings)maatregelen op het gebied van ouderdomsvoorziening en ziektekosten op zo’n kort mogelijke termijn en volledig van kracht wordt.
Op onderdelen zijn verbeteringen nog mogelijk, maar aan de hoofdlijnen zal niet worden getornd en de vier samenwerkende partijen zullen de transitieregering steunen.
Uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de kleine man zo veel mogelijk wordt ontzien.

Ook zitten de partijen op één lijn dat de nationale dialoog met sociale partners (werkgevers en werknemers) moet worden voortgezet.
Met deze afspraken lijkt de weg vrij voor het op 31 december aangetreden transitiekabinet om voortvarend te werk te gaan en de ingrijpende, impopulaire maatregelen, waaronder het optrekken van de ob op luxe en ongezonde producten, erdoor te drukken.
Na de centrale commissievergadering deze week over de begroting 2013, volgt spoedig daarna de openbare vergadering waarin het budget van dit jaar formeel wordt goedgekeurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *