Grote zorg binnen toeristische sector’

CTb en Chata werken aan gezamenlijk actieplan

CTBWILLEMSTAD — De toeristische sector gaat door een ‘moeilijke periode’. Dit laten de belangrijkste actoren binnen de sector, het door de overheid gesubsidieerde toeristenbureau de Curaçao Tourist Board (CTB) en de belangenvereniging voor particuliere stakeholders Chata, weten na een overleg met de sector over de huidige stand van zaken. Een krachtenbundeling wordt nagestreefd om de uitdagingen met een gezamenlijke aanpak het hoofd te kunnen bieden.

Advertentie

Dit onder andere naar aanleiding van het overleg van Chata en CTB met het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en met verschillende partners – stakeholders – eigenaren van verschillende hotel- en horeca-etablissementen.
Chata-28-08De organisaties willen dan ook deze week nog met een gezamenlijk geformuleerd actieplan komen.

“CTB en Chata nemen op deze wijze hun verantwoordelijkheid. Het actieplan zal deze week nog aan de overheid overhandigd worden om op deze wijze het belang van de sector te benadrukken en deze als prioriteit op de agenda te plaatsen.”

Zo worden in een gezamenlijk persbericht tal van pijnpunten opgenoemd waar de branche mee te kampen heeft.
Onder andere de forse stijging van de kosten van ‘doing business’ (zoals bijvoorbeeld de gestegen nutstarieven, red.) wordt aangehaald.
Het belang van investering in het product Curaçao wordt benadrukt, terwijl er tegelijkertijd wordt gewezen op de ongunstige investeringsomstandigheden.
Volgens de organisaties zou er zowel vanuit de overheid als vanuit financiële instellingen meer aandacht moeten zijn voor het creëren van ruimte voor investeringen die upgrades binnen de branche mogelijk maken.
De ‘moeilijke tijden’ worden onder andere in beeld gebracht aan de hand van de door Chata verzamelde data over de bezettingsgraad van hotels.
De belangenvereniging geeft maandelijks voorlopige data weer, die steekproefsgewijs bij acht verschillende hoteletablissementen vergaard worden die in totaal 1696 kamers vertegenwoordigen. Hiervoor is Chata vorig jaar een samenwerking met Smith Travel & Research (STR) aangegaan.

“De bezettingsgraad is vanaf april, mei tot en met augustus en september lager, namelijk ongeveer 60 en 65 procent. In de maand augustus bedroeg het maximale bezettingspercentage 68 procent, wat heel laag is voor de sector.”

De zorg omtrent de huidige stand van zaken wordt dan ook door Chata en CTB geuit met het oog op de jaarwisseling, die voor de sector doorgaans een drukke periode oplevert.
Aan de hand van de CTB-data, de statistieken met betrekking tot de aankomsten, zou het aantal bezoekers dan ook ‘geen reden voor zorg zijn, maar waar deze verblijven wel’.
Deze stelling komt na de constatering dat veel toeristen voor een verblijf in een appartement of op een particulier adres kiezen.

“Een ander belangrijk punt is dat het toeristisch masterplan (‘Tourism Master Plan 2010-2014’ dat een conceptbeleidsdocument behelst), dat reeds vanaf 2010 gereed ligt, door de overheid nooit officieel is goedgekeurd en geïmplementeerd”

, aldus Chata en CTB.
Ook zou er vanuit de overheid meer inspanning moeten worden geleverd om de ‘airlift’ naar het eiland met beleid uit te breiden.
De organisaties stellen niet alleen naar het aantrekken van meer luchtvaartmaatschappijen te streven, maar ook naar een frequentere vluchtuitbreiding van de reeds bestaande maatschappijen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *