Gumbs (VDC) is allerminst verbaasd

Archief foto (kkc)

“Derde keer eervol ontslag aangeboden aan hoofd VDC”


Willemstad – Edsel Gumbs, het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) is allerminst verbaasd dat hij wederom, voor de derde keer, een landsbesluit heeft ontvangen waarin hem eervol ontslag wordt aangeboden. Dat heeft Gumbs gisteren tegenover deze krant bekendgemaakt.

,,Na drie jaar met deze zaak bezig te zijn, ken ik inmiddels alle spelletjes en ben ik op alles voorbereid”, aldus Gumbs.

Gumbs heeft gisterochtend, voor de derde keer in drie jaar tijd, een landsbesluit gekregen, ondertekend door gouverneur Lucille George-Wout, waarin hem per 1 december 2013 eervol ontslag wordt aangeboden.

Vorig jaar kreeg het hoofd van de veiligheidsdienst in augustus, ten tijde van het kabinet Schotte, het eerste aanbod. Later kreeg hij dit aanbod weer in de periode van kabinet Betrian. Redenen voor het ontslag van het VDC-hoofd die in het landsbesluit worden opgegeven, zijn onbekwaamheid of ongeschiktheid om zijn taken uit te voeren en ook zou er een vertrouwensbreuk zijn geconstateerd die het behoorlijk functioneren van Gumbs in de weg zou staan.

Ondanks deze vermeende vertrouwensbreuk wordt het VDC-hoofd in het landsbesluit dat hij gisteren heeft ontvangen een geldelijke vergoeding aangeboden. Om hoeveel geld het gaat wilde Gumbs gisteren niet vertellen. Wel zei hij:

,,Ik vind het raar dat mij een vergoeding wordt geboden. Als je denkt dat ik schuldig ben van zoveel dingen, waarom word ik dan niet op staande voet ontslagen? Deze mensen spreken zichzelf tegen”,

aldus het hoofd van de VDC. Dat hij het ontslag gaat aanvechten, staat als een paal boven water:

,,Het gaat niet om het ontslag zelf. Het gaat om de redenen die worden opgegeven.” In de afwezigheid van Gumbs heeft de regering een onderzoek laten plegen naar zijn persoon. Het VDC-hoofd mag deze file, met de bevindingen, echter niet inzien. ,,Mij werd verteld dat ik de file maar gedeeltelijk mag bekijken. Maar dat heb ik geweigerd. Ik wil volledige inzage om mijzelf te kunnen verdedigen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift Knipselkrant

In hun vonnissen verwezen de rechters eerder naar artikel 2, lid 3 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao (LVC). Daar staat in:

Artikel 2, lid 3:
Er is een hoofd van de Veiligheidsdienst. Hij is belast met de dagelijkse leiding en beheer van de dienst. Hij wordt op gemeenschappelijke voordracht van de ministers benoemd, geschorst en ontslagen, gehoord de Commissie, als bedoeld in artikel 22, eerste lid.

Artikel 22, lid 1:
Er is een commissie van toezicht, die belast is met de volgende taken:
a. het uitoefenen van toezicht op de taakuitvoering van de Dienst
b. het onderzoeken en beoordelen van klachten over het optreden van de dienst.

De commissie staat omschreven in het 2e lid:
De Commissie bestaat uit:
a. een door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangewezen persoon, die deel uitmaakt van de rechterlijke macht, als voorzitter;
b. de voorzitter van de Bezwaaradviescommissie, bedoeld in de Landsverordening administratieve rechtspraak;
c. de Directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau.

lid 3:
De griffier van het Gerecht in eerste aanleg fungeert als secretaris van de Commissie.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *