Gunning aan nog niet opgericht bedrijf

Plastico-Danella NV over levering verkeersborden

WILLEMSTAD — Plastico- Danella NV, het bedrijf dat vier jaar geleden verkeersborden en bevestigingsbeugels aan de overheid heeft geleverd en zich vorig jaar wederom had ingeschreven voor de levering daarvan, stelt dat het bedrijf dat uiteindelijk de gunning kreeg – B-Proof Technology – op het moment dat de aanbesteding plaatsvond nog niet zou zijn opgericht.

“Het bedrijf B-Proof Technology is namelijk op 8 juni 2012 opgericht en kreeg de gunning vervolgens in augustus toegekend.
Wat ons bevreemdt is dat een bedrijf bij inschrijving verplicht is om een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) te overhandigen en onder andere ook een officiële verklaring dat het niet in financiële moeilijkheden verkeert.
Sterker, het bedrijf dat nu bijna zeven maanden na de gunning nog steeds geen borden heeft geleverd, is per 1 februari 2013 opgeheven”

, aldus de manager van Plastico- Danella, Lucien Lieuw- Sjong.
Het voornoemde blijkt uit stukken van de KvK. B-Proof Technology schreef zich voor een bedrag van 646.920 gulden in, terwijl Plastico-Danella NV dat voor een bedrag van 378.450 gulden deed. Uit stukken blijkt dat de Visering afdeling Ondersteuning (controlerende afdeling) van VVRP en de directeur van de uitvoeringsorganisatie van Openbare Werken (OW), Raymond Florentina, hun keuze voor B-Proof Technology als volgt beargumenteren:

“Er moet worden opgemerkt dat de inschrijfsom van Plastico- Danella heel onwaarschijnlijk lijkt te zijn tegenover de inschrijfsom van al de andere inschrijvers.
Die lijkt abnormaal laag te zijn.
Conform jurisprudentie: als een inschrijving abnormaal laag ligt, mag deze worden afgewezen omdat niet zeker is of de inschrijver de overeengekomen condities waar kan maken.
Hierdoor komt de aanbestedende dienst voor een risico te staan.”

Lieuw-Sjong over deze argumentatie:

“Nogmaals, wij hebben vier jaar geleden naar tevredenheid van alle partijen de verkeersborden geleverd.
Dit tegen dezelfde eenheidsprijs per bord als toen.
Dus het argument dat wij mogelijk niet zouden kunnen leveren klopt gewoonweg niet.
We hebben immers aangetoond dat we dat wel degelijk kunnen.
Ons vermoeden is dan ook dat er sprake is van een ernstige ‘gunnings-gate’.”

B-Proof Technology kreeg onlangs uitvoerige media-aandacht, nadat PS-Statenlid Melvin Cijntje een klacht had ingediend bij de Landsrecherche en een grondig onderzoek wilde bij Openbare Werken (OW).

Het op grote schaal toekennen van opdrachten zonder de daarbij behorende procedures te hanteren, waaraan ‘vriendjespolitiek’ ten grondslag zou hebben gelegen, was de aanleiding voor het indienen van de klacht.
De toekenning van opdrachten vond plaats in de tijd dat Charles Cooper (MAN) minister van VVRP was.
Het Statenlid plaatste vraagtekens bij een drietal gunningen aan het bedrijf B-Proof Technology.

  • Het ging om de levering van verkeersdrempels,
  • het aanbrengen van reflectoren op de weg
  • en de levering van verkeersborden met de daarbij behorende bevestigingsbeugels.

“Nou, de verkeerdrempels zijn hoe dan ook geleverd, de reflectoren bleken te duur te zijn maar wel aangebracht, maar de verkeersborden zijn nog helemaal niet geleverd.
Ik denk ook niet meer dat de levering zal plaatsvinden”

, aldus Lieuw-Sjong.

Minister van VVRP Earl Balborda (PNP) was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.
De krant Ultimo Notisia schreef vanochtend dat OW-directeur Florentina een ‘verplichte vakantie’ heeft genomen in verband met een onderzoek, dat door de overheidsaccountant Soab wordt uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *