Handreiking naar PP’er

Tandarts en bril voor minvermogenden toch vergoed

brilWillemstad – Gepensioneerden met een inkomen onder de 3.500 gulden en minvermogenden met een inkomen lager dan 1.500 per maand, dat wil zeggen de burgers met een zogeheten PP-kaart, krijgen deze maand nog hun tandartskosten en bril vergoed.

Dat verklaart demissionair minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur tegenover deze krant.
De minister zal vanmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad deze maatregel bekendmaken.
Whiteman wilde niet in details treden over de fondsen die hij heeft aangeboord om de tandarts- en brilkosten van de gepensioneerden en minvermogenden te kunnen vergoeden.
De bewindsman beaamt desgevraagd wel dat het een kwestie was van ‘creatief en alert fondsenbeheer’.
De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met de vergoeding voor de minst draagkrachtigen in de samenleving.
De invoering van de basisverzekering ziektekosten leidde een tijd terug tot veel zorg en onrust bij onder andere gepensioneerde burgers omdat de tandarts- en brilkosten in eerste instantie niet vergoed zouden worden.
Later kondigde Whiteman aan dat een speciale werkgroep zou bekijken hoe die kosten toch in het pakket voor de minst vermogenden konden worden opgenomen.
De minister gaf gisteren aan dat hij heel graag voor iedereen de tandarts- en brilkosten had willen vergoeden, maar dat er uiteindelijk gekozen is voor de mensen die het niet breed hebben.

,,Er zijn nog wat zaken die formeel geregeld moeten worden, maar dat zijn formaliteiten”

, zo liet de minister weten.
De wetsaanpassing voor de vergoeding moet nog geregeld worden en er moet nog formeel een financiële toetsing plaatsvinden.

,,Vooruitlopend op de formaliteiten is er besloten om de fondsen nu alvast vrij te maken”

, aldus de minister.

Tijdens de persconferentie van vanmiddag zal de bewindsman ook informatie verschaffen over het meest recente rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) over de uitgaven van het Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV).
Dit bureau is op 15 maart op instructies van Whiteman gesloten in verband met boekhoudkundig onderzoek naar de financiële wandel ervan.
Onder andere de afvloeiingsregeling voor het overtallige personeel moet onderzocht worden.
Deze zou volgens de minister riant zijn en niet marktconform.
Ook zouden er bestuursleden zijn die wel 24.000 gulden aan salaris ontvingen en zouden er werknemers zijn die voorheen 9.000 gulden kregen, maar opeens het dubbele ontvingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *