Harde strijd om Taamskliniek

Harde strijd om Taamskliniek | Foto Tillii

Harde strijd om Taamskliniek | Foto Tillii

PUNDA – De Curaçaose regering, in de persoon van minister Ben Whiteman, doet verwoede pogingen om Kliniek Dr. J. Taams over te nemen. Alleen een particuliere geldschieter danwel nieuwe aandeelhouder kan roet in het eten van de regering gooien en de kliniek behoeden van deze overname.

Het overheidsplan is om de ziekenhuistarieven toch niet aan te passen. Voorts is de bedoeling om de kliniek failliet te laten verklaren. Via een al opgerichte stichting zal Taamskliniek onder gebracht worden in het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

Feit is dat Kliniek Dr. J. Taams al een tijd in financiële problemen verkeert. Dit komt door oude schulden en tarieven die al jaren niet door de regering werden aangepast, terwijl kabinet Asjes deze ook niet van plan is om aan te passen.

Inmiddels is wel het overheidsplan samengesteld om Taamskliniek over te nemen, door het ziekenhuis failliet te laten verklaren. Zo werd door het bureau Berenschot een vernietigend ‘business case’ samengesteld. Hierin werd geconcludeerd dat alleen door faillietverklaring van Taams, er een doorstart van deze kliniek mogelijk is.

Een saillant detail is dat de titel van het door Berenschot samengesteld document, luidt ‘Business Case HNO locatie Taams’. Deze kwam tot stand met samenwerking van het Ministerie van Volksgezondheid (GMN) en de Sociaal Verzekerings Bank (SVB). Behalve de titel, geven de inhoud en conclusie aan dat de kliniek gelegen te Damacor, overgenomen zal worden in het HNO-project. De ‘business case’ werd op 17 september aan de Raad van Minister in Fort Amsterdam gepresenteerd.

De bedoeling is om de huidige 52 bedden bij Taams, te verlagen naar 39 bedden. Ook zal het  personeel worden verminderd van 160 naar 125. Verder blijkt uit de door Berenschot samen met GMN en SVB opgesteld ‘business case’, dat juist SVB en de Fiscus bodembeslag hebben op roerende goederen van Taamskliniek.

Een ander merkwaardig gegeven is dat voordat er surseance van betaling werd verstrekt aan Taamskliniek, er een stichting in het leven werd geroepen die de overname van Taams in het HNO-project zou moeten bewerkstelligen. De oprichting van de stichting geschiedde op 25 september, ofwel één week na de presentatie van de Berenschot-‘business case’ aan kabinet Asjes. Het is genaamd ‘Stichting HNO-Locatie Damacor’.

Als oprichter van ‘Stichting HNO-Locatie Damacor’ fungeert Octaëder Advisory Group NV die gevestigd is bij Villapark Zuurzak. De oprichtingsacte geschiedde bij kantoor van notaris Andreas Eshuis. Inmiddels is benoemd in de Raad van Bestuur de Nederlander Jan Kroon met als woonadres Villapark Zuurzak, terwijl in de Raad van Toezicht de Curaçaose experts Ivan de Windt en Isaac Gerstenbluth zijn benoemd.

De verwoede pogingen van de regering om Taamskliniek over te nemen, stuit op tegenstand van de huidige aandeelhouders. Er wordt dan ook naarstig uitgekeken naar particulieren en rechtspersonen die op de lange termijn volgens een uitgestippeld plan in het ziekenhuis te investeren.

Bron: Tilii

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *