Havenbeleid medio april klaar

WILLEMSTAD — Aan het nieuwe havenbeleid wordt door het consultancy- bureau Maritime and Transport Business Solutions (MTBS) de laatste hand gelegd en het zal medio april klaar zijn, zo laat minister Steven Martina (Pais) van Economische Ontwikkeling (EO) desgevraagd weten.

Zoals de Amigoe reeds berichtte, bevat het havenbeleid onder andere ook het advies over een mogelijke splitsing van dochteronderneming Kompania di Tou Kòrsou (KTK) van de Curaçao Ports Authority (CPA).
Op de vraag of de overheid voor deze optie ‘oor heeft’, luidt het antwoord van de minister als volgt:

“Het beleidsdocument is nog niet definitief en bevindt zich in een afrondingsfase. Daar staan twee maanden voor.
Men heeft gekeken waar men nu staat, waarbij men tevens een aantal modellen heeft besproken.
We zijn nog lang niet op het punt beland van een besluit welk model op Curaçao zal worden toegepast.”

De minister licht verder toe dat het rapport na afronding ook door de Raad van Ministers (RvM) moet worden behandeld, waarbij ook gekeken zal worden naar de adviezen.
Hij geeft tevens aan dat binnen het havenbeleid de mogelijkheid bekeken wordt om de havenmeester los te koppelen van de ‘piloting services’ en tevens een andere mogelijkheid, om KTK een eigen directie toe te kennen met een Raad van Commissarissen (RvC), waarvan ook een aantal CPA-commissarissen deel zou kunnen uitmaken.

In het document dat MTBS heeft opgesteld valt echter duidelijk te lezen dat het om een ‘final version’ gaat.
Het havenbeleid gaat deel uitmaken van het totale economisch beleid voor Curaçao.
Op de vraag hoeveel het nieuwe havenbeleid heeft gekost en of de eerdere uitspraken van oud-minister Abdul Nasser El Hakim (MFK) kloppen, dat hiermee een bedrag van 1 miljoen gulden gemoeid zou zijn, luidt het antwoord:

“Het bedrag weet ik niet en ik zal dat uit moeten zoeken, maar het lijkt mij zeker niet in die orde van grootte te liggen.
De opdracht is immers voor onze regering verstrekt en omdat ook wij de noodzaak van ontwikkeling van de haven inzien, is dit traject doorgezet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *