Heeft Wiels cv-fraude gepleegd?

Kamerlid Van Raak (SP) vraagt Plasterk naar ‘vriendjespolitiek’ op Curaçaohuis

marvlyne WielsDen Haag – Het personeelsbeleid van het Curaçaohuis heeft nu ook de aandacht getrokken van de media in Nederland en daarmee tevens van politiek Den Haag.

Onthullingen over de aanstelling door Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) van ‘family and friends’ zijn voor Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De SP’er wil weten of de berichten ‘dat de Gevolmachtigde minister van Curaçao familie en vrienden in dienst heeft genomen zonder daarbij de gebruikelijke en afgesproken sollicitatieprocedures te volgen’ juist zijn.
Van Raak gaat ook in op de hardnekkige geruchten die vooral op het internet de ronde doen dat Wiels haar curriculum vitae ingrijpend heeft ‘verfraaid’:

,,Heeft als onderdeel van de aanstelling van de Gevolmachtigde minister van Curaçao een controle plaatsgevonden op de juistheid van haar cv? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?”

Het Kamerlid wil ten slotte van Plasterk weten welke gevolgen hij er aan verbindt als van een Gevolmachtigde minister wordt vastgesteld dat deze ‘cv-fraude’ heeft gepleegd.
Het personeelsbeleid van Wiels kwam een maand geleden in opspraak toen het hoofd voorlichting Marije Berkhouwer naar huis werd gestuurd en bleek dat haar vervanger in afwachting van dat moment al klaar stond in de coulissen.

Die kwestie was voor een aantal medewerkers van het Curaçaohuis aanleiding om tegenover het Antilliaans Dagblad en later ook andere media hun beklag te doen over het, wat zij noemden, schrikbewind sinds medio juni een nieuwe Gevolmachtigde minister er de scepter zwaait.
Na een publicatie vorige week door het Caribisch Netwerk van een gedetailleerd overzicht van door Wiels aangetrokken medewerkers – onder wie haar dochter, de zoon van partijprominent Elmer Wilsoe en een huisvriendin – zonder dat deze de voorgeschreven sollicitatieprocedure hadden doorlopen, liet Wiels haar nieuwe voorlichter en partijsympathisant Jassir de Windt een persverklaring uitsturen dat de berichtgeving ‘suggestief is, niet op waarheid berust, afbreuk doet aan de integriteit van het Curaçaohuis en de volle aandacht heeft van juristen.’

De verklaring werd echter niet alleen naar de Curaçaose media gestuurd, maar ook naar het persagentschap Nieuwsbank. nl.
Daarmee vestigde het kabinet van de Gevolmachtigde minister – vermoedelijk onbedoeld – ook de aandacht van alle bij dit agentschap aangesloten media in Nederland op zich, tot en met de op Marokkanen gerichte nieuwswebsite Marokko Nieuws. Wiels, die zich in haar verklaring ook beklaagde dat de media geen hoor en wederhoor zouden toepassen, wil geen vragen over de kwestie beantwoorden, zo meldt het persbureau Novum Nieuws.
Over Marvelyne Wiels, die al heel lang in Nederland woont, is weinig meer bekend dan dat zij in verschillende functies bij de ABN Amro-bank heeft gewerkt.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *